Bewerkingen ongedaan maken

Net als bij een tekstverwerker kan elke bewerking ongedaan gemaakt worden. Dit geldt niet alleen voor tekst maar ook voor koppelingen tussen personen en koppelingen met materiaal.


De laatst uitgevoerde bewerking wordt getoond in het menu Bewerken (eerste menu-item). Door hier op te klikken wordt de bewerking teruggedraaid. Vervolgens zal de bewerking in het menu getoond worden die daarvoor was uitgevoerd. De laatste 50 bewerkingen worden bewaard.

Direct nadat een bewerking ongedaan gemaakt is verschijnt hierover een melding op de statusbalk onderaan het hoofdvenster. Deze melding verdwijnt automatisch na 10 seconden.

Als een bewerking per ongeluk ongedaan gemaakt wordt kan deze opnieuw uitgevoerd worden (tweede menu-item).