Bewerkingen ongedaan maken

Net als bij een tekstverwerker kunnen de meestee bewerkingen ongedaan gemaakt worden. Dit geldt niet alleen voor tekst maar ook voor koppelingen tussen personen en koppelingen met materiaal. Alle bewerkingen moeten ongedaan worden gemaakt of opnieuw worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze zijn uitgevoerd of teruggedraaid.


De laatst uitgevoerde bewerking wordt getoond in het menu Bewerking (eerste menu-item). Door hier op te klikken wordt de bewerking teruggedraaid.

Direct nadat een bewerking ongedaan gemaakt is verschijnt hierover een melding op de statusbalk onderaan het hoofdvenster. Deze melding verdwijnt automatisch na 10 seconden.

Als een bewerking per ongeluk ongedaan gemaakt wordt kan deze opnieuw uitgevoerd worden (tweede menu-item).

De laatste 25 bewerkingen worden onthouden.

Wanneer de gegevens worden opgeslagen of geëxporteerd naar een GEDCOM-bestand kan dit resulteren in een extra bewerking, gemarkeerd met: Interne ID-nummers.

Als je de laatste bewerking die is uitgevoerd voordat het bestand werd opgeslagen wilt terugdraaien, moet je beginnen met het terugdraaien van Interne ID-nummers. Hierdoor komt de laatste 'echte' bewerking bovenaan de lijst te staan, zodat deze nu teruggedraaid kan worden.