Bewerkingen ongedaan maken

Net als bij een tekstverwerker kan elke bewerking van de data ongedaan gemaakt worden. Dus niet alleen het wijzigen van een tekst of een datum maar ook koppelingen kunnen eenvoudig teruggedraaid worden.


De laatst uitgevoerde bewerking wordt getoond in het menu Bewerken (eerste menu-item). Door hier op te klikken wordt de bewerking teruggedraaid. Vervolgens zal de bewerking in het menu getoond worden die daarvoor was uitgevoerd. De laatste 50 bewerkingen worden bewaard.

Direct nadat een bewerking ongedaan gemaakt is verschijnt daarover een melding op de statusbalk onderaan het hoofdvenster. Deze melding verdwijnt automatisch na 10 seconden.

Als een bewerking per ongeluk ongedaan gemaakt wordt kan deze opnieuw uitgevoerd worden (tweede menu-item).