Bewerkingen ongedaan maken

Net als bij een tekstverwerker kunnen de meestee bewerkingen ongedaan gemaakt worden. Dit geldt niet alleen voor tekst maar ook voor koppelingen tussen personen en koppelingen met materiaal. Alle bewerkingen moeten ongedaan worden gemaakt of opnieuw worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze zijn uitgevoerd of teruggedraaid.


De laatst uitgevoerde bewerking wordt getoond in het menu Bewerking (eerste menu-item). Door hier op te klikken wordt de bewerking teruggedraaid.

Direct nadat een bewerking ongedaan gemaakt is verschijnt hierover een melding op de statusbalk onderaan het hoofdvenster. Deze melding verdwijnt automatisch na 10 seconden.

Als een bewerking per ongeluk ongedaan gemaakt wordt kan deze opnieuw uitgevoerd worden (tweede menu-item).

De laatste 50 bewerkingen worden onthouden.