Portret

Op tabblad Diversen kunnen portretten worden gekoppeld aan een persoon.

Bestandsformaten die ondersteund worden:

 • JPEG (extensie .jpg)
 • PNG (extensie .png)
 • GIF (extensie .gif)
 • BMP (extensie .bmp)

Let wel: ATM accepteert uitsluitend bestandsextensies met kleine letters.

Door met de rechtermuisknop op het veld voor de afbeelding te klikken verschijnt een contextmenu:

Afbeelding koppelen - de Inbox-truc

De eenvoudigste procedure om een afbeelding te koppelen is als volgt:

 1. Plaats het te koppelen bestand in de speciale doorvoermap [basismap]/Inbox, zie pagina Basismap en bestanden
 2. Selecteer de persoon waaraan de afbeelding gekoppeld moet worden
 3. Ga naar tabblad Diversen
 4. Klik op het knopje boven het portretveld
 5. Selecteer het gewenste bestand
 6. Klik op Koppelen

Als de naam van een persoon onjuiste tekens bevat zal bij het koppelen van een afbeelding volgens de Inbox-truc de volgende melding verschijnen en wordt de procedure afgebroken.Als alles goed is gegaan is de afbeelding nu zichtbaar in het afbeeldingsveld.

Het bestand is verplaatst naar de map [basismap]/Pictures/Portraits-[x] waar [x] de eerste letter van de achternaam van de persoon is en de bestandsnaam is aangepast aan de Bestandsconventies. Wanneer de cursor boven de afbeelding wordt gehouden verschijnt de volledige naam van het bestand.

Indien gewenst kan er een onderschrift worden ingevoerd in het veld onder de afbeelding.

Afbeelding koppelen - handmatig

Het verschil met de Inbox-truc is dat ATM het afbeeldingsbestand niet verplaatst en geen andere naam geeft.

 1. Plaats het te koppelen bestand in de map [basismap]/Pictures/Portraits-[x] waar [x] de eerste letter van de achternaam van de persoon is. Volg voor de naamgeving van het bestand en de locatie bij voorkeur de Bestandsconventies.
 2. Selecteer de persoon waaraan de afbeelding gekoppeld moet worden
 3. Ga naar tabblad Diversen
 4. Klik op het knopje boven het portretveld
 5. Selecteer het gewenste bestand
 6. Klik op Koppelen

Problemen

Indien het gekoppelde bestand niet meer bestaat wordt onderstaande afbeelding getoond. Als de muis boven de afbeelding wordt gehouden verschijnt de volledige naam van het gekoppelde bestand.

Indien er een fout zit in het gekoppelde bestand verschijnt deze afbeelding:

Dit laatste kan bijvoorbeeld optreden als een bestand wat feitelijk van type PDF (.pdf) is de extensie van een JPEG (.jpg) heeft.

Afbeelding ontkoppelen

Bij het ontkoppelen van een afbeelding zijn er drie mogelijkheden:


Bij verplaatsen naar de Inbox of naar ongebruikt materiaal zal het bestand, inclusief het hele pad vanaf de basismap naar de gewenste map worden verplaatst. In de Log Viewer wordt daarvan een melding gegeven.

Verplaatsen van een portret naar een gebeurtenis

Het verplaatsen van een afbeelding naar een gebeurtenis is vooral interessant als de database in eerste instantie met een ander genealogieprogramma is gemaakt waarbij er alleen de mogelijkheid was om afbeeldingen direct aan de persoon te koppelen. Scans van geboorte/doop, overlijden/begraven en huwelijk kunnen met deze functie eenvoudig verplaatst worden naar het bronveld van de relevante gebeurtenis.

Volgorde wijzigen

Indien er meerdere portretten zijn gekoppeld kan de volgorde van de portretten gewijzigd worden. Door met de rechtermuisknop op het portretveld te klikken verschijnt een contextmenu waarmee het geselcteerde portret verplaatst kan worden:

Portretten in de rapportage

Portretten worden op de persoonsbladen getoond. Klikken op een afbeelding toont het oorspronkelijke formaat plus de titel, indien opgegeven. Als de muis boven een afbeelding staat wordt de titel zichtbaar.

Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van alle personen waarvoor een portret aanwezig is. Dit overzicht komt terecht in [basismap]/Index/Pictures.html

Ondersteunende functies

Het Materiaal menu bevat diverse handige functies, zie Gereedschap & Onderhoud.