Download

Ancestor Tree Manager 2.10.3 (voor Java 8)

Windows zal proberen je te ontmoedigen dit programma te downloaden of te installeren. Bij downloaden kun je bijvoorbeeld deze melding verwachten:

Dit bestand wordt niet vaak gedownload en is mogelijk schadelijk voor uw computer.

Hier wat informatie over het hoe en waarom van deze melding.


Download 2.10.3 for Windows 10 Download 2.10.3 for Unix Controlecijfer

Java

ATM is geschreven in Java en kan alleen geïnstalleerd worden en werken als er ook Java op de computer staat. Indien er nog geen Java aanwezig is kan de software hier gevonden worden:
Java SE Runtime Environment 8 Downloads

Nieuwe Java versies worden niet automatisch geïnstalleerd, het is aanbevolen om af en toe te checken of er een update is.

Installeren op Windows

 • Indien ATM al geïnstalleerd is dient het programma afgesloten te worden alvorens een nieuwe versie te installeren
 • Installeren als administrator
 • Klik op het gedownloade bestand om de installatie te starten
 • Installeer ATM bij voorkeur op de Harde Schijf (C:)

Windows 10 kan bij installeren van ATM deze melding tonen:

Bij klikken op "Meer informatie" wijzigt de melding:

Selecteer nu "Toch uitvoeren" om de installatie te starten.

Opstarten:

 • Ga naar C:/AncestorTreeManager/bin
 • Klik op AncestorTreeManager.exe

Voor informatie over opstart-opties en het maken van bureaublad koppelingen zie hoofdstuk Opstart-opties

Installeren op Unix

 • Indien ATM al geïnstalleerd is dient het programma afgesloten te worden alvorens een nieuwe versie te installeren
 • Installeren als super user: sudo -s
 • Ga naar de download-folder
 • Type: java -jar AncestorTreeManager-2.10.3.jar
 • Installeer ATM bij voorkeur in /usr/local

Opstarten:

 • Type: /usr/local/AncestorTreeManager/bin/AncestorTreeManager

Voor informatie over opstart-opties zie hoofdstuk Opstart-opties