Versiegeschiedenis

Versie 9.15

Publicatiedatum 2024-03-26

 • Indeling van Gereedschap Instellingen Gedrag gewijzigd en uitgebreid met een nieuwe instelling m.b.t de bestandsconventies, zie Instellingen, paragraaf Gedrag
 • Enkele fouten opgelost
 • Diverse verbeteringen

Versie 9.14

Publicatiedatum 2024-03-17

 • Dialoogvenster voor 'Overzicht gebeurtenisbronnen' uitgebreid
 • De tabel Overzicht relaties heeft een functie gekregen in het contextmenu onder de rechtermuisknop om de relatievorm aan te passen
 • Functie toegevoegd: Onderhoud Overzicht levenloos geboren kinderen
 • Diverse verbeteringen

Versie 9.13

Publicatiedatum 2024-02-08

 • Dialoogvenster voor 'Tekst zoeken' uitgebreid
 • Indicator voor 'Uitzoeken' toegevoegd in tabellen van partners en kinderen: !
 • Knop toegevoegd voor 'Standaardkleuren' in het instellingenpaneel
 • Stijlbladen verbeterd wat betreft responsiviteit
 • Sjabloon Persoon.html gewijzigd
 • Diverse fouten opgelost
 • Diverse verbeteringen

Versie 9.12

Publicatiedatum 2024-01-16

 • Optie 'Uitzoeken' toegevoegd aan het dialoogvenster voor het aanmaken van een nieuwe persoon
 • Update van externe bibliotheken
 • Diverse fouten opgelost
 • Diverse verbeteringen

Versie 9.11

Publicatiedatum 2024-01-04

Versie 9.10

Publicatiedatum 2023-11-18

 • Functie Onderhoud Overzicht niet-verwante personen toegevoegd, zie Onderhoud
 • Verwijderen van personen toegevoegd aan het contextmenu van de personenlijst
 • Diverse verbeteringen

Versie 9.9

Publicatiedatum 2023-11-02

 • Het opvragen van een overzicht van gebeurtenisbronnen/feitenbronnen is uitgebreid, zie Onderhoud
 • Bij het koppelen van materiaalbestanden worden bestanden met extensie .jp2 behandeld als een JPEG bestand. Misschien is dit niet altijd correct?
 • Diverse fouten opgelost

Versie 9.8

Publicatiedatum 2023-10-25

 • De functie Bestand Personenlijst exporteren is verplaatst naar de werkbalk van de Personenlijst en exporteert nu uitsluitend de personen die aan de filtering voldoen

Versie 9.7

Publicatiedatum 2023-10-20

 • Er is nu de mogelijkheid om filtering te zetten op de personenlijst, zie Personenlijst
 • Het zoeken met jokertekens is enigszins gewijzigd, zie Personenlijst
 • De resultatentabel van Overzicht gebeurtenisbronnen/feitenbronnen kan nu op 3 kolommen gesorteerd worden (i.p.v. 1)
 • De manier waarop de referentiepersoon kan worden ingesteld is gewijzigd
 • Diverse kleine verbeteringen

Versie 9.6

Publicatiedatum 2023-09-07

 • Bij het opzetten van de navigatiebalk is er nu een mogelijkheid om aan te geven dat de inhoud van een menu op een aparte pagina moet worden getoond, zie pagina Navigatiebalk
 • De tabel met resultaten van de functie Onderhoud Tekst zoeken heeft nu de mogelijkheid om de tekst te tonen via het contextmenu
 • Het wijzigen van een optie heeft geen verandering van de 'laatste wijzigingsdatum' meer tot gevolg
 • Diverse kleine verbeteringen

Versie 9.5.1

Publicatiedatum 2023-08-15

 • Fout opgelost bij het koppelen van een getuige

Versie 9.5

Publicatiedatum 2023-08-12

 • Diverse verbeteringen, o.a. in de rapportage
 • Het is nu mogelijk om in de Log Viewer regels te verwijderen via het contextmenu onder de rechtermuisknop
 • Wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is verschijnt er een oranje waarschuwingsicoontje op de werkbalk

Versie 9.4.1

Publicatiedatum 2023-08-01

 • Fout opgelost in functie Onderhoud Overzicht gebeurtenisbronnen

Versie 9.4

Publicatiedatum 2023-07-24

 • Lijsten Getuigen bij geboorte en Getuigen bij overlijden samengevoegd tot Getuigen, schermindeling gewijzigd
 • Ondersteuning van een Reunion GEDCOM toegevoegd
 • Ondersteuning van een Aldfaer GEDCOM verbeterd (Aldfaer had op enig moment de tag ASSO gewijzigd in _ASSO)
 • Veel kleine verbeteringen
 • Diverse verbeteringen van de File Transfer Handler

Versie 9.3.2

Publicatiedatum 2023-4-02

 • Fouten opgelost in de rapportage

Versie 9.3.1

Publicatiedatum 2023-03-31

 • Fout opgelost in de aanmaak van een Getform contactformulier

Versie 9.3

Publicatiedatum 2023-03-21

Versie 9.2.2

Publicatiedatum 2023-03-08

 • Verbetering in de Installer en Uninstaller om een probleem op Windows op te lossen

Versie 9.2.1

Publicatiedatum 2023-02-25

 • Verbetering in de Installer en Uninstaller om een zeldzaam probleem op Windows op te lossen

Versie 9.2

Publicatiedatum 2023-02-23

 • Functies toegevoegd in menu Ga naar om naar de persoon met het vorige/volgende ID-nummer te navigeren
 • Er wordt nu een melding gegeven als er een nieuwe JAVA versie beschikbaar is
 • Diverse kleine verbeteringen
 • Het installatieprogramma hoeft op Windows niet meer expliciet als Administrator te worden gestart
 • Er is een Uninstaller aanwezig om ATM te verwijderen, zie onderaan de pagina:

Versie 9.1

Publicatiedatum 2023-01-29

 • Verbeteringen in rapporten en stijlbladen
 • Nieuwe functie Bestandsconventies controleren in:
  • het contextmenu van het portretveld
  • het contextmenu van het bronveld van gebeurtenissen
 • Bestandsconventies voor gedeeld materiaal uitgebreid
 • Exporteren van de personenlijst en informatietabellen naar een tekstbestand is gewijzigd:
  • er kan nu een scheidingsteken worden opgegeven
  • de bestandsextensie is .csv of .tsv, afhankelijk van het gekozen scheidingsteken
  • het bestand is op alle platforms in UTF-8
  • in de personenlijst staan de gegevens nu in vaste kolommen
 • Een fout opgelost in Overzicht gebeurtenisbronnen & Overzicht feitenbronnen
 • Diverse kleine verbeteringen

Versie 9.0

Publicatiedatum 2023-01-01

Versie 8.6.1

Publicatiedatum 2022-12-20

 • Versnelling van de 'File Chooser'

Versie 8.6

Publicatiedatum 2022-12-19

 • Veel kleine verbeteringen

Versie 8.5.1

Publicatiedatum 2022-11-23

 • Fout hersteld in de implementatie van de genealogie

Versie 8.5

Publicatiedatum 2022-11-22

 • Rapportage uitgebreid: naast Kwartierstaat en Parenteel is er nu ook de Genealogie
 • Diverse verbeteringen
 • Linux-gebruikers moeten de oude snelkoppelingen op het bureaublad vervangen door nieuwe, omdat de locatie van de pictogrammen is gewijzigd (zie installatie-instructies)

Versie 8.4.2

Publicatiedatum 2022-11-09

 • Diverse verbeteringen en belangrijke bug fixes

Versie 8.4.1

Publicatiedatum 2022-11-06

 • Kleine verbetering in het sorteren van feiten

Versie 8.4

Publicatiedatum 2022-11-05

 • Functies toegevoegd in het contextmenu van de feitentabel om feiten te sorteren, zie toelichting op pagina Feiten
 • Diverse bug fixes en verbeteringen

Versie 8.3

Publicatiedatum 2022-10-29

 • Functie Materiaal Overzicht bronnen per plaats
  vervangen door Onderhoud Overzicht gebeurtenisbronnen
 • Functie toegevoegd: Onderhoud Overzicht feitenbronnen
 • Diverse kleine verbeteringen

Versie 8.2

Publicatiedatum 2022-10-17

 • Diverse verbeteringen bij het inlezen van GEDCOM bestanden
 • In de personenlijst kunnen meerdere regels tegelijk worden geselecteerd (ten behoeve van het kopiëren van gegevens)
 • Enkele kleine fouten opgelost

Versie 8.1.2

Publicatiedatum 2022-09-29

 • Fout in installatieprogramma opgelost

Versie 8.1.1

Publicatiedatum 2022-09-27

 • Enkele bug fixes en verbeteringen

Versie 8.1

Publicatiedatum 2022-09-26

 • Opslaan van de gegevens is versneld (behalve de eerste keer na laden van een GEDCOM). Dit heeft consequenties voor de lijst met bewerkingen, zie Bewerkingen ongedaan maken.
 • De personenlijst is uitgebreid met de kolommen 'Toegevoegd' en 'Gewijzigd'
 • Instellingen gewijzigd/toegevoegd:
  Gereedschap Instellingen Stamboom Stamboommap
  Gereedschap Instellingen Rapportage Persoonsblad Google Maps knop achter adres
  Gereedschap Instellingen Gedrag Scherm Selecteren van ouders
  zie Instellingen en Rapportinstellingen
 • Als er wordt geprobeerd een stamboombestand twee maal te openen werd dit voorheen tegengehouden, nu wordt het bestand wel geopend maar kunnen er geen wijzigingen worden gemaakt. Op de statusbalk staat de tekst: Vergrendeld
 • Op Windows kan ATM nu worden geïnstalleerd in de map C:\Program Files\AncestorTreeManager,
  zie Installeren op Windows
 • Diverse bug fixes en verbeteringen

Versie 8.0

Publicatiedatum 2022-08-20

 • Het gebruik van de hoofdmap is nu optioneel, zie Mappen en bestanden
 • Instellingen toegevoegd:
  Gereedschap Instellingen Rapportage Index pagina's Stijl
  Gereedschap Instellingen Rapportage Index pagina's Datum van laatste wijziging
  Gereedschap Instellingen Gedrag Diversen Hoofdmap gebruiken
  zie Instellingen en Rapportinstellingen
 • Icoon toegevoegd aan het tabblad persoon om aan te geven dat de optie 'Uitzoeken' is aangevinkt
 • Functie toegevoegd: Onderhoud Overzicht voorouders
 • De grafieken (verwantschap en overzicht voorouders) zijn interactief gemaakt zodat personen geselecteerd kunnen worden
 • Kleine wijzigingen in de opslag van ATM data en GEDCOM export
 • Update van externe bibliotheken
 • Tijdens de installatie worden nu ook snelkoppelingen toegevoegd aan het Windows Startmenu

Versie 7.8

Publicatiedatum 2022-07-22

 • Instelling toegevoegd:
  Gereedschap Instellingen Rapportage Algemeen Datumnotatie
  zie Instellingen
 • Onderhoud per veld: feit 'adres' toegevoegd
 • Ondersteuning van MacFamilyTree (SyniumFamilyTree) GEDCOM & Family Historian GEDCOM & Family Tree Maker (FTM) GEDCOM
 • Diverse kleine veranderingen in de rapporten
 • Diverse bug fixes en verbeteringen

Versie 7.7

Publicatiedatum 2022-07-02

 • Diverse verbeteringen van de GEDCOM import
 • Diverse verbeteringen van de rapportage

Versie 7.6.1

Publicatiedatum 2022-05-22

 • Diverse kleine fouten opgelost

Versie 7.6

Publicatiedatum 2022-04-07

 • Diverse verbeteringen

Versie 7.5.1

Publicatiedatum 2022-03-15

 • Fout opgelost in functie Onderhoud Verwantschap

Versie 7.5

Publicatiedatum 2022-03-14

 • Functie Onderhoud Verwantschap uitgebreid met opties
 • Diavoorstelling uitgebreid met selectie van weergavetijd en link naar persoonsblad
 • GEDCOM export verbeterd
 • Verschillende verbeteringen en bugfixes

Versie 7.4

Publicatiedatum 2022-02-20

 • Verschillende verbeteringen en bugfixes
 • Nieuwe stijlbladen en sjablonen voor de rapportage
 • Diavoorstelling toegevoegd aan de rapportage, zie Index en overzichten
 • GEDCOM-import: als de tekenset niet is opgegeven in het GEDCOM-bestand, wordt de gebruiker erom gevraagd

Versie 7.3

Publicatiedatum 2022-02-04

 • Diverse verbeteringen en bugfixes
 • Ondersteuning van Oedipus II GEDCOM en Geni GEDCOM

Versie 7.2

Publicatiedatum 2022-01-22

 • Nieuwe stijlbladen voor de rapportage
 • Diverse verbeteringen en bugfixes

Versie 7.1

Publicatiedatum 2022-01-01

 • Nieuwe stijlbladen en sjablonen voor de rapportage, zie pagina Opmaak
 • Diverse verbeteringen en bugfixes

Versie 7.0

Publicatiedatum 2021-12-25

 • Look & Feel veranderd
 • Functie Onderhoud Verwantschap produceert nu een grafiek in plaats van een tabel
 • Diverse verbeteringen en bugfixes

Versie 6.4

Publicatiedatum 2021-11-28

 • Diverse verbeteringen

Versie 6.3

Publicatiedatum 2021-11-15

 • Nieuwe stijlbladen en sjablonen voor de rapportage, standaard voettekst toegevoegd aan startpagina en gebruikersspecifieke pagina's
 • Zoekfuncties uitgebreid met jokertekens en hoofdlettergevoeligheid
 • Nieuwe functie Onderhoud Verwantschap , zie pagina Onderhoud
 • Het is nu mogelijk om meerdere feiten tegelijk te kopiëren en plakken
 • Diverse verbeteringen

Versie 6.2

Publicatiedatum 2021-11-01

 • Materiaal kan nu ook worden gekoppeld door middel van 'slepen en laten vallen' (drag & drop), zie pagina's:
 • Functie Oriëntatie aanpassen toegevoegd aan het contextmenu van het portretveld
 • Fout opgelost in functie Materiaal Overzicht scanpagina's met discrepantie
 • Het Gendex bestand wordt vanaf nu opgeslagen in [stamboommap]/Output in plaats van in [stamboommap]
 • Veel kleine verbeteringen

Versie 6.1

Publicatiedatum 2021-10-22

 • Knop naar Google Maps toegevoegd achter het invoerveld van de plaatsnaam, zie (nieuwe!) pagina Plaatsnaam
 • Optionele knop naar Google Maps toegevoegd aan de rapportage, instelbaar via Gereedschap Instellingen Rapportage
 • Functie Materiaal Overzicht materiaal veranderd, zie pagina Materiaal - Gereedschap & onderhoud
 • Diverse verbeteringen

Versie 6.0

Publicatiedatum 2021-10-10

 • Vereist Java 17
 • Nieuwe versie Bootstrap en Lightbox voor de rapportage
 • Nieuwe stijlbladen en sjablonen voor de rapportage
 • Ondersteuning voor een contactformulier met Formspree of Getform, zie Gebruikers-specifieke pagina
 • Functie Onderhoud Overzicht verborgen tussenvoegsels detecteert nu ook voorvoegsels in het voornaamveld
 • Betere ondersteuning van sneltoetsen voor macOS
 • Veel kleine verbeteringen

Versie 5.6

Publicatiedatum 2021-09-03

 • Veel kleine verbeteringen

Versie 5.5

Publicatiedatum 2021-08-11

 • Vereist Java 16
 • Diverse verbeteringen

Versie 5.4.1

Publicatiedatum 2021-07-22

 • Fout opgelost m.b.t. getuigen bij het laden van een GEDCOM

Versie 5.4

Publicatiedatum 2021-06-05

 • Rapportage uitgebreid met Gendex bestand, zie pagina Rapportage
 • Diverse fouten opgelost
 • Diverse kleine verbeteringen

Versie 5.3.1

Publicatiedatum 2021-05-04

 • Fouten opgelost

Versie 5.3

Publicatiedatum 2021-04-14

 • Functie Onderhoud Notities zoeken vervangen door Onderhoud Tekst zoeken
 • Getuige-informatie toegevoegd aan leeftijdstabel
 • Diverse kleine verbeteringen

Versie 5.2

Publicatiedatum 2021-03-30

 • Diverse fouten opgelost
 • Standaard titel van scanpagina voor feiten gewijzigd

Versie 5.1

Publicatiedatum 2021-02-11

 • Ondersteuning van datum voor Christus, zie Datum
 • Invoer van datum met maand als tekst in Nederlands, Engels, Duits, Frans en Noors
 • Fout opgelost in GEDCOM import
 • Verbeterde afhandeling van zeer grote kwartierstaat
 • Functie Onderhoud Gegevenscontrole verbeterd en uitgebreid
 • Kleine verandering in persoonbladen

Versie 5.0

Publicatiedatum 2021-02-02

 • Vereist Java 15
 • Hoewel het mogelijk is om meerdere exemplaren van ATM te starten, wordt het tweemaal openen van een bepaalde stamboom geblokkeerd
 • Optie 'Verhaal' toegevoegd, zie Opties
 • Functie Onderhoud Gegevenscontrole uitgebreid
 • Nieuwe functies toegevoegd:
  • Bestand Back-up maken
  • Materiaal Overzicht scanpagina's met discrepantie
 • Veel kleine verbeteringen
 • Diverse fouten opgelost

Versie 4.4

Publicatiedatum 2021-01-05

 • Veel kleine verbeteringen
 • Diverse fouten opgelost

Versie 4.3.1

Publicatiedatum 2020-11-28

 • Diverse verbeteringen
 • Enkele fouten opgelost

Versie 4.3

Publicatiedatum 2020-11-21

 • Diverse verbeteringen
 • Functie Ga naar broer/zuster vervangen door Naar vorige broer/zuster en Naar volgende broer/zuster
 • Nieuwe functies toegevoegd:
  • kopiëren & plakken van kinderen
  • kind verwijderen
  • vader/moeder verwijderen

Versie 4.2

Publicatiedatum 2020-11-08

 • Diverse verbeteringen
 • Nieuwe onderhoudsfunctie toegevoegd: Materiaal Lege mappen verwijderen

Versie 4.1

Publicatiedatum 2020-10-29

 • Diverse fouten opgelost
 • Diverse verbeteringen
 • Nieuwe functies toegevoegd:
  • kopiëren & plakken van bronnen
  • kopiëren & plakken van portretten
  • bestandsnaam wijzigen van portretten

Versie 4.0

Publicatiedatum 2020-10-12

 • Vanaf versie 4.0 kan geen stamboom meer worden geladen die is gemaakt met een versie ouder dan 3.7
 • Nieuwe functie toegevoegd: kopiëren & plakken van feiten
 • Functie Onderhoud Gegevenscontrole verbeterd en uitgebreid
 • Diverse fouten opgelost

Versie 3.9.1

Publicatiedatum 2020-10-02

 • Fouten opgelost bij het laden van een GEDCOM bestand
 • Functie Onderhoud Gegevenscontrole uitgebreid

Versie 3.9

Publicatiedatum 2020-10-01

 • Ondersteuning van Gramps GEDCOM
 • Installatie voor macOS verbeterd, zie macOS Instructies
 • Diverse kleine fouten opgelost

Versie 3.8

Publicatiedatum 2020-07-29

 • Gebaseerd op Java 14
 • Start-scripts voor Linux and macOS veranderd
 • Installatie-scripts voor Linux and macOS gemaakt
 • Fouten opgelost in de File Transfer Handler
 • Diverse verbeteringen

Versie 3.7.1

Publicatiedatum 2020-07-07

 • Fout opgelost in de persoonsbladen
 • Stijlbladen aangepast

Versie 3.7

Publicatiedatum 2020-07-04

 • Fout opgeloste m.b.t. start-scripts voor macOS
 • Verbeterde prestaties voor grote database
 • Ondersteuning van een Geneaal GEDCOM
 • Diverse verbeteringen

Versie 3.6

Publicatiedatum 2020-06-14

 • Image Viewer uitgebreid met zoom/pan
 • Functie Rapportage Startpagina wijzigen veranderd, zie Startpagina
 • Functies toegevoegd in menu Rapportage, zie Gebruikers-specifieke pagina
 • Uitprinten van HTML pagina's verbeterd
 • Sjablonen aangepast
 • Stijlbladen aangepast
 • Fout opgelost in de File Transfer Handler
 • Namen van start scripts op macOS gewijzigd: extensie .command toegevoegd
 • Tijdens de installatie op Linux worden bestanden voorbereid voor opstarten vanaf het bureaublad, zie Linux

Versie 3.5.1

Publicatiedatum 2020-06-02

 • Fout opgelost in de File Transfer Handler

Versie 3.5

Publicatiedatum 2020-05-31

 • Het parenteel is er nu in 2 stijlen (per tak en per generatie), instelbaar in Gereedschap Instellingen Rapportage
 • Diverse kleine veranderingen in de rapportage
 • Stijlbladen aangepast
 • File Transfer Handler: synchronisatiefunctie verbeterd, zie Website

Versie 3.4

Publicatiedatum 2020-05-24

 • Contextmenu van de 'File Chooser' uitgebreid met een functie om afbeeldingen te bekijken
 • Image Viewer veranderd (Zoom+ en Zoom- knoppen vervangen door een aanpasbaar scherm)
 • Stijlbladen aangepast
 • Fout opgelost in het parenteel
 • Diverse kleine veranderingen en verbeteringen

Versie 3.3

Publicatiedatum 2020-05-08

 • Het grafisch voorouderoverzicht is veranderd: er zijn 2 stijlen, instelbaar in Gereedschap Instellingen Rapportage
 • De stijlbladen zijn aangepast, het oude grafisch voorouderoverzicht wordt niet meer ondersteund
 • GEDCOM export opties toegevoegd
 • Verschillende verbeteringen

Versie 3.2.3

Publicatiedatum 2020-04-30

 • Gegevenscontrole verbeterd
 • Fouten opgelost

Versie 3.2.2

Publicatiedatum 2020-04-17

 • Ondersteuning voor GEDCOM van Ahnenforscher en My Family Tree
 • GEDCOM import/export verbeteringen

Versie 3.2.1

Publicatiedatum 2020-04-15

 • Diverse verbeteringen en bug fixes

Versie 3.2

Publicatiedatum 2020-04-07

 • Functie Scan pagina maken toegevoegd aan het contextmenu van een bronveld
 • Verbeterde ondersteuning van GEDCOM import (GensDataPro, Aldfaer 8.0)
 • Diverse kleine wijzigingen, verbeteringen en bug fixes

Versie 3.1.2

Publicatiedatum 2020-03-26

 • Diverse verbeteringen van GEDCOM import

Versie 3.1.1

Publicatiedatum 2020-03-25

 • Fout opgelost
 • Functie toegevoegd aan menu Onderhoud
 • Diverse kleine wijzigingen

Versie 3.1

Publicatiedatum 2020-03-22

 • Een aantal interne wijzigingen
 • Enkele fouten opgelost

Versie 3.0.4

Publicatiedatum 2020-03-07

 • Fout opgelost
 • Enkele kleine veranderingen

Versie 3.0.3

Publicatiedatum 2020-03-05

 • Help functie (F1) toegevoegd aan velden, contextmenus, dialoogvensters en tabellen, zie * Snel aan de slag *
 • Enkele kleine verbeteringen

Versie 3.0.2

Publicatiedatum 2020-03-02

 • Importeren van GEDCOM in ANSEL wordt nu ook ondersteund

Versie 3.0.1

Publicatiedatum 2020-03-01

 • Import van GEDCOM verbeterd voor PRO-GEN
 • macOS wordt nu ook ondersteund
 • Enkele kleine wijzigingen

Versie 3.0

Publicatiedatum 2020-02-29

 • Gebaseerd op Java 13 (i.p.v. Java 8)
 • Indeling van mappen gewijzigd, zie Mappen en bestanden
 • File Transfer Handler toegevoegd, zie Website
 • Import van GEDCOM verbeterd voor GensDataPro, Haza-21, Legacy, MyHeritage
 • Export naar GEDCOM verbeterd
 • Gegevenscontrole uitgebreid met nieuwe opties
 • Menu Materiaal uitgebreid met nieuwe functies
 • Veel kleine wijzigingen en verbeteringen