Rapporten

Er zijn 3 typen rapporten beschikbaar:

De rapporten kunnen zowel automatisch als op aanvraag voor de geselecteerde persoon gemaakt worden.

Alle rapporten kunnen in de database voorgedefinieerd worden waardoor het vervolgens mogelijk is een rapport automatisch te genereren zonder eerst de proband te moeten selecteren. Op tabblad Diversen kan onder Opties voor een persoon aangegeven worden of dit de proband is voor een rapport.


Instellingen

Er kunnen verschillende instellingen voor deze rapporten worden opgegeven, zie pagina Rapportinstellingen.

Uitvoer van rapporten

Rapporten wordt opgeslagen in de map [stamboommap]/Output/Reports.
Voor de naamgeving van de bestanden wordt het interne nummer van de proband gebruikt. Voor proband I12345 geeft dat:

Kwartierstaat[stamboommap]/Output/Reports/AncestorTree-I12345.html
Parenteel[stamboommap]/Output/Reports/DescendantTree-I12345.html
Genealogie[stamboommap]/Output/Reports/Genealogy-I12345.html