Tabblad 'Gezin'

Partners en kinderen

Het koppelen van partners en kinderen wordt besproken op pagina Koppelingen.

Relatie, ondertrouw en scheiding

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende relatievormen:

Huwelijkdit is de standaardinstelling
Geregistreerd parnerschap
Relatieeen andere relatievorm dan de bovengenoemde vormen, zoals bijvoorbeeld samenwonen (al dan niet met een samenlevingscontract)
Geen relatiedit geeft aan dat er alleen sprake is van een biologisch ouderschap en is dus uitsuitend relevant als er een kind is

Indien gekozen wordt voor 'Geen relatie' worden eventuele gegevens uit de relatievelden verwijderd en worden alle invoervelden gedeactiveerd.

Details over het invoeren van de datum zijn te vinden op pagina Datum. In het bronveld kan een bronvermelding of een koppeling naar een scan worden gezet, zie pagina Bron.

Getuigen

Het koppelen van getuigen wordt besproken op pagina Koppelingen.

Notitie

Bij uitgebreide notities kan het notitieveld in een apart dialoog-venster worden getoond door op het bijbehorende vergrootglas te klikken.