Tabblad 'Gezin'

Partners en kinderen

Het koppelen van partners en kinderen wordt besproken op pagina Koppelingen.

Relatie, ondertrouw en beëindiging

Details over het invoeren van de datum zijn te vinden op pagina Datum. In het bronveld kan een bronvermelding of een koppeling naar een scan worden gezet, zie pagina Bron.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende relatie-types door op de relevante blauwe knop te klikken. Indien gekozen wordt voor 'geen relatie' worden eventuele gegevens uit de relatievelden verwijderd en worden alle invoervelden gedeactiveerd.

Getuigen

Het koppelen van getuigen wordt besproken op pagina Koppelingen.

Notitie

Bij uitgebreide notities kan het notitieveld in een apart dialoog-venster worden getoond door op het bijbehorende vergrootglas te klikken.