Sjablonen

Voor het genereren van de rapportage wordt gebruik gemaakt van sjablonen. Bij het programma wordt een standaard set sjablonen aangeleverd, deze zijn te vinden in de map:

  • C:\AncestorTreeManager\templates (op Windows)
  • /usr/local/AncestorTreeManager/templates (op Linux/Mac)

De volgende sjablonen zijn beschikbaar:

Person.htmlpersoonsblad
Chart.htmloverzicht voorouders
Report.htmlkwartierstaat en parenteel
Index.htmlindex pagina
Pictures.htmloverzicht van personen met een portret
Stories.htmloverzicht van personen met een verhaal
Home.htmlstartpagina
User.htmlgebruikerspecifieke pagina
Viewer.htmlscanpagina

Indien gewenst kan een sjabloon enigszins naar eigen smaak worden aangepast. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van Google Analytics of het toevoegen van een inleidende tekst op het afbeeldingsoverzicht.

Kopieer de sjabloon naar: [stamboommap]/Templates, zie Mappen en bestanden.

Wijzig de gekopieerde sjabloon met een Teksteditor en sla het bestand op in UTF-8.

Hieronder een voorbeeld van de sjabloon voor het afbeeldingsoverzicht waarin 2 stukjes zijn toegevoegd, gemarkeerd met 'BEGIN USER CODE' en 'END USER CODE'.


<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="../Style/Images/WebsiteIcon.ico">
<link rel="stylesheet" href="../Style/Bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../Style/Atm.css">

<!---------- BEGIN USER CODE ---------->
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=XX-1234567"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'XX-1234567');
</script>
<!---------- END USER CODE ---------->

</head>

<body>
<div class="container">

<!---------- Header ---------->
<h1></h1>

<!---------- Navigation ---------->
<nav></nav>

<!---------- Content ---------->
<h2>{TITLE}</h2>

<div class="data-block">

<!---------- BEGIN USER CODE ---------->
<p>
Inleidende tekst, bijvoorbeeld een dankwoord aan de mensen/instellingen 
die afbeeldingen geleverd hebben.
</p>
<!---------- END USER CODE ---------->

{CONTENT}
</div>

<!--------- Footer ---------->
<div class="footer">{FOOTER}</div>

</div>
</body>
</html>