Feiten

De functies voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van feiten zijn op 2 manieren te benaderen:

  • Via menu Feit
  • Via het contextmenu van de feitentabel op tabblad Diversen (onder de rechtermuisknop)

Het contextmenu bevat extra functies voor het sorteren van de feiten, zie paragraaf Feiten sorteren

Feiten toevoegen

Toevoegen van feiten bij een persoon kan via de feit-dialoog.

Allereerst moet het type feit geselecteerd worden.
Naast een aantal voorgedefinieerde feiten is er het feit van type <Overig>. Wanneer <Overig> geselecteerd wordt kan er vervolgens een categorie gekozen of aangemaakt worden.

ATM kent een speciale categorie <Note>, niet hoofdlettergevoelig. Een feit van type <Overig> categorie <Note> wordt in de rapportage op het persoonsblad op dezelfde manier weergegeven als een notitie, namelijk onderaan de pagina in een extra breed veld. Daarmee is deze categorie bij uitstek geschikt om een lange tekst in te zetten.

Het voordeel van een notitie die als feit is ingevoerd is dat je er ook een bronvermelding of scan bij kunt plaatsen. Dit is bij een standaard notitie niet mogelijk.

Indien gewenst kan de periode, datum, begindatum, of einddatum van het desbetreffende feit gedefinieerd worden. Kies daartoe eerst het gewenste datum-type uit de keuzelijst. Uitleg over het invoeren van de datum op pagina Datum.

Vervolgens kan de inhoud van het feit worden ingevuld.

Voor standaardfeiten mag de inhoud niet ontbreken, voor <Overige> feiten kan de inhoud weggelaten worden mits er een link naar een scan of webpagina in het bronveld staat.

Ten slotte kan in het bronveld een bronvermelding of een koppeling naar een scan of webpagina worden gezet, zie pagina Bron.

Feiten kopiëren en plakken

Dit wordt besproken op pagina Kopiëren & plakken

Feiten sorteren

De feiten worden grotendeels automatisch gesorteerd op type en (indien aanwezig) op datum. Daarnaast kan er handmatig worden geschoven:

  • binnen de feiten van type <Overig> kan de volgorde van de categorieën worden gewijzigd
  • binnen een groep feiten van hetzelfde type kan de volgorde worden gewijzigd

Handmatig sorteren tegen de chronologische volgorde in is niet mogelijk.
Feiten van hetzelfde type kunnen niet opgesplitst worden.
De gekozen volgorde wordt ook in de rapportage aangehouden.