Feiten

Feiten toevoegen

Toevoegen van feiten (zoals beroep of religie) bij een persoon kan via de feit-dialoog. Deze dialoog op twee manieren worden geopend:

  • Menu Feit Toevoegen
  • Op tabblad Diversen door met de rechtermuisknop ergens in de feitentabel te klikken

Allereerst moet het type feit geselecteerd worden.

Naast een aantal voorgedefinieerde feiten is er het feit van type <Overig>. Wanneer <Overig> geselecteerd wordt kan er vervolgens een categorie gekozen of aangemaakt worden.

ATM kent een speciale categorie <Note>, niet hoofdlettergevoelig. Een feit van type <Overig> categorie <Note> wordt in de rapportage op het persoonsblad op dezelfde manier weergegeven als een notitie, namelijk onderaan de pagina in een extra breed veld. Daarmee is deze categorie bij uitstek geschikt om een lange tekst in te zetten.

Het voordeel van een notitie die als feit is ingevoerd is dat je er ook een bronvermelding of scan bij kunt plaatsen. Dit is bij een standaard notitie niet mogelijk.

Indien gewenst kan de periode, datum, begindatum, of einddatum van het desbetreffende feit gedefinieerd worden. Kies daartoe eerst het gewenste datum-type uit de keuzelijst. Uitleg over het invoeren van de datum op pagina Datum.

Vervolgens kan de inhoud van het feit worden ingevuld.

Voor standaardfeiten mag de inhoud niet ontbreken, voor <Overige> feiten kan de inhoud weggelaten worden mits er een link naar een scan of webpagina in het bronveld staat.

Ten slotte kan in het bronveld een bronvermelding of een koppeling naar een scan of webpagina worden gezet, zie pagina Bron.

Feiten kopiëren en plakken

Dit wordt besproken op pagina Kopiëren & plakken