Onderhoud

Er zijn een aantal functies beschikbaar voor het onderhoud van de database. De materiaalgerelateerde functies worden besproken op pagina Materiaal - Gereedschap & Onderhoud. Op deze pagina worden de gegevensgerelateerde functies besproken.


Gegevenscontrole

Controle op diverse afwijkingen en onjuistheden. Fouten worden in rood getoond. Een kring-fout wordt ook direct na het laden van een bestand getoond omdat deze van invloed is op het gedrag van ATM.


Onderhoud per veld

Na selectie van het type invoerveld worden alle ingevoerde waarden voor dat veld getoond in de linker tabel. Er is de mogelijkheid om in deze tabel te zoeken.

Als er een tekst wordt geselecteerd kan deze in de hele database voor dat type invoerveld worden gewijzigd met de knop Tekst wijzigen.
Het is ook mogelijk om de tekst te verwijderen, met uitzondering van het invoerveld "Categorie". Er verschijnt dan wel eerst de vraag of dit echt de bedoeling is.

De knop Personen tonen toont in de rechter tabel alle personen met de geselecteerde tekst in het desbetreffende invoerveld.

Markeren als overleden

De mogelijkheid om alle personen boven een bepaalde leeftijd als overleden te markeren. De leeftijd is instelbaar, met een minimum van 100 jaar.

ID nummers bijwerken

Het is hinderlijk als ID nummers van personen nodeloos groot zijn want dat zorgt voor een slechte leesbaarheid. Bij het zoeken naar personen met gelijke namen kunnen die nummers namelijk goed van pas komen.
Daarnaast gebruikt ATM de ID nummers van personen en families voor de naamgeving van folders waarin scans worden opgeslagen.

Met deze onderhoudsfunctie worden:

 • Alle personen genummerd vanaf 1, zonder gaten in de telling
 • Alle families genummerd vanaf 1, zonder gaten in de telling
 • Alle bronnen met een verwijzing naar een scan aangepast zodat het pad blijft voldoen aan de bestandsconventies
 • De namen van alle mappen die genoemd worden in de bronnen aangepast, zodat de koppelingen blijven bestaan

Indien punt 4 daadwerkelijk tot wijzigingen heeft geleid wordt het bestand vervolgens automatisch opgeslagen om te zorgen dat er geen discrepantie tussen het bestand en de mappen kan ontstaan.

Na het wijzigen van ID nummers is het uiteraard nodig om alle rapporten opnieuw te genereren zodat paginanummers weer overeenkomen met de persoons-IDs en de juiste navigatiebalk wordt gebruikt: Rapportage Website maken.

GEDCOM migratie info verwijderen

Bij de migratie van een GEDCOM bestand worden niet-ondersteunde gegevens in de notities opgeslagen. Een aantal van deze gegevens kan selectief verwijderd worden. Er wordt een keuzelijst getoond waarin aangevinkt kan worden welke tags opgeruimd mogen worden.

Overzicht niet-overleden personen

Een overzicht van alle personen die niet expliciet als overleden zijn gemarkeerd. Zo'n persoon wordt ten behoeve van de rapportage toch als overleden beschouwd:

 • 110 jaar na de geboorte
 • 95 jaar na het huwelijk of de geboorte van een kind
 • als de persoon tenminste 4 generaties nageslacht heeft

Overzicht getuigen

Een overzicht van alle getuigen bij gebeurtenissen en hun familie-relatie tot de betrokkene(n).

Overzicht relaties

Een overzicht van alle relatie-types.

Overzicht onzekere verwanten

Een overzicht van alle personen met een onzekere ouder, partner of kind.

Overzicht handmatige sortering

Een overzicht van alle personen waarbij de partners of kinderen handmatig gesorteerd zijn.

Overzicht opties

Een overzicht van de persoonsgebonden opties:

 • Publicatie instellingen
 • Proband van kwartierstaat en parenteel
 • Uitzoeken
 • Uitsluiten van gegevenscontrole

Notities zoeken

Met deze functie kan gezocht worden naar notities waarin een bepaalde tekst voorkomt. Het resultaat is een tabel met alle personen met een notitie die aan het zoekcriterium voldoen.