Onderhoud

Er zijn een aantal functies beschikbaar voor het onderhoud van de database. De materiaalgerelateerde functies worden besproken op pagina Materiaal - Gereedschap & Onderhoud. Op deze pagina worden de gegevensgerelateerde functies besproken.

Gegevenscontrole

Controle op diverse afwijkingen en (mogelijke) onjuistheden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen waarschuwingen en fouten door de fouten in rood weer te geven.

Kring-fout

Een kring-fout is een serieuze fout in de database en wordt ook direct na het laden van een bestand getoond omdat deze van invloed is op het gedrag van ATM.

Naam

Toont personen zonder naam of met een naam die afwijkt van de standaard. Bijvoorbeeld een naam die 'onjuiste' tekens bevat, zie pagina Naam of ongewoon gebruik van hoofdetters en kleine letters.

Geslacht

Toont personen met geslacht M/V en personen met hetzelfde geslacht als hun partner.

Leeftijd

Toont personen die niet expliciet als overleden zijn gemarkeerd en waarvan de (geschatte) leeftijd hoger is dan de maximum leeftijd zoals gespecifideerd bij 'Markeren als overleden'. Standaard staat dit op 105 jaar.

Gebeurtenissen

Toont personen waarvan de gebeurtenissen mogelijk in conflict zijn met elkaar of met gebeurtenissen van gezinsleden. Zo kan een kind niet geboren worden na het overlijden van de moeder en kan iemand niet trouwen na zijn/haar overlijden. Ook gebeurtenissen die minder waarschijnlijk zijn worden gemeld, zodat onderzocht kan worden of er sprake is van een typefout of een uitzonderlijke situatie.

Feiten

Toont personen waaraan feiten zijn gekoppeld met een (begin)datum die valt voor de geboorte/doop van de persoon of een (eind)datum die valt na de overlijdens/begraafdatum van de persoon.

Getuigen

Toont personen die als getuige zijn gekoppeld aan een ongedefinieerde gebeurtenis (bijvoorbeeld aan de geboorte terwijl er alleen een doop id gedefinieerd) of waarbij de gebeurtenis voor geboorte/doop of na overlijden/begrafenis van de getuige valt.

Geen connectie met andere personen

Toont personen die geen enkele connectie hebben met een andere persoon in de database. Dit betreft dus personen zonder ouders, partner en kinderen die ook nergens als getuigen optreden en waarbij ook geen getuigen zijn opgegeven bij hun eigen geboorte/doop en overlijden/begrafenis.

Dubbele personen

Toont personen die mogelijk identiek zijn.

Dubbel materiaal

Toont personen waaraan hetzelfde materiaal op meerdere plaatsen is gekoppeld. Dit kan voor de 'lezer' tamelijk irritant zijn.

Plaatsnamen

Toont plaatsnamen die 'onjuiste' tekens bevatten.

Controleer ook personen die uitgesloten zijn van gegevenscontrole

Bij de persoonsgebonden opties kan worden aangegeven of die persson moet worden uitgesloten van gegevenscontrole. Dat is handig om meldingen te onderdrukken die al gecontroleerd.
Door 'Controleer ook personen die uitgesloten zijn...' aan te vinken worden alle personen in de gegevenscontrole meegenomen.

Onderhoud per veld

Na selectie van het type invoerveld worden alle ingevoerde waarden voor dat veld getoond in de linker tabel.

Dubbel klikken in deze tabel toont in de rechter tabel alle personen met de geselecteerde tekst in het desbetreffende invoerveld. Dit kan ook met de knop op de werkbalk.

Door dubbel klikken in de rechter tabel kan de desbetreffende persoon geselecteerd worden in het hoofdvenster. Dit kan ook via het context menu onder de rechtermuisknop.

De geselecteerde tekst kan in de hele database worden gewijzigd voor dat type invoerveld met de knop op de werkbalk. Dit is mogelijk voor alle types behalve 'Adres' en 'Materiaal': een adres bestaat in feite uit 3 velden, materiaal betreft de koppeling aan een bestand. Zie Portret en Materiaal bij gebeurtenis voor informatie over het omgaan met materiaal.

Het is ook mogelijk om de tekst te verwijderen, met uitzondering van type 'Categorie'.

Alleen de linker tabel kan worden doorzocht via op de werkbalk.

Markeren als overleden

De mogelijkheid om alle personen boven een bepaalde leeftijd als overleden te markeren. De leeftijd is instelbaar, met een minimum van 100 jaar. Na uitvoering van deze functie wordt een tabel getoond met alle aangepaste personen.

Tekst zoeken

Met deze functie kan gezocht worden naar notities, feiten, bronnen en/of onderschriften bij portretten waarin een bepaalde tekst voorkomt.

Voer de zoektekst in en kies de gewenste zoekmethode:

Letterlijkeenvoudig zoeken naar een gedeeltelijke overeenkomst
Gedeeltelijke wildcard-matchzoeken met jokertekens naar een gedeeltelijke overeenkomst
Volledige wildcard-matchzoeken met jokertekens naar een strikte overeenkomst

Met een wildcard of jokerteken kan flexibel gezocht/gefilterd worden:

 • Een asterisk (*) wordt gebruikt om een willekeurige reeks (0, 1 of meer) tekens voor te stellen
 • Het vraagteken (?) wordt gebruikt om exact 1 willekeurig teken voor te stellen
Zoeken op ker met Letterlijk
is identiek aan
zoeken op met *ker* met Volledige wildcard-match

Zoeken op ba?ker met Gedeeltelijke wildcard-match
is identiek aan
zoeken op met *ba?ker* met Volledige wildcard-match

Desgewenst kan met hoofdlettergevoeligheid worden gezocht.

Overzicht van voorouders

Deze functie geeft een grafisch overzicht van enkele generaties (3-7) voorouders, horizontaal of verticaal. Dit overzicht kan gebruikt worden om te navigeren: klikken op een vlak toon te bijbehorende persoon in het hoofdvenster.

Verwantschap

Met deze functie kan gezocht worden naar de kortste route van de momenteel geselecteerde persoon naar een (potentieel) familielid. Daarbij kan gekozen worden tussen verschillende opties:

Na selectie van het familielid en het routetype wordt een grafisch overzicht getoond met de gevraagde informatie (indien beschikbaar).

Hieronder de resultaten bij selectie van een volle neef en nicht, gehuwd en met een kind.


Via gedeelde voorouder


Via bloedverwanten


Onbeperkt

Overzicht van niet-overleden personen

Een overzicht van alle personen die niet expliciet als overleden zijn gemarkeerd. Zo'n persoon wordt ten behoeve van de rapportage toch als overleden beschouwd:

 • 110 jaar na de geboorte
 • 95 jaar na het huwelijk of de geboorte van een kind
 • als de persoon tenminste 4 generaties nageslacht heeft

Deze functie is ingeschakeld wanneer een referentiepersoon is ingesteld.

Toont de personen die op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot een (ver) familielid van de referentiepersoon (bloedverwant of aangetrouwd).
Merk op dat het koppelen aan een getuige deze getuige niet gerelateerd maakt.
In de tabel is te zien of er sprake is van een getuigeverbinding. Als 'Getuigeverbinding' is aangevinkt, duidt dit er op dat de persoon (ofwel/zowel):

 • getuige was bij een gebeurtenis van (een familielid van) de referentiepersoon
 • de 'eigenaar' is van een gebeurtenis waarbij (een familielid van) de referentiepersoon getuige was

Via het contextmenu onder de rechtermuisknop kunnen overtollige personen verwijderd worden.

Overzicht van getuigen

Een overzicht van alle getuigen bij gebeurtenissen en hun familie-relatie tot de betrokkene(n).
Personen die uitsluitend zijn ingevoerd vanwege hun functie als getuige, zonder dat ze ouders/partners/kinderen hebben worden aangegeven met '(op zichzelf staande getuige)'.
Mogelijke fouten:

 • Bij een getuige die gekoppeld is aan een niet-bestaande gebeurtenis worden de gegevens in oranje getoond
 • Bij een getuige die nog niet geboren of reeds overlden is op het moment van de gebeurtenis worden de gegevens in rood getoond

De meest gemaakte fout is het koppelen van een doopgetuige aan de geboorte.

Overzicht van relaties

Een overzicht van alle relatiegegevens. Zie Tabblad 'Gezin' voor de betekenis van de verschillende relatievormen.
Onder de rechtermuisknop zit een contextmenu met de functie Relatievorm wijzigen waarmee de vorm aangepast kan worden. De wijziging naar Geen relatie kan niet vanuit de tabel maar uitsluitend in het hoofdvenster, omdat dit grotere consequenties kan hebben.

Overzicht van onzekere verwanten

Een overzicht van alle personen met een onzekere ouder, partner of kind.

Overzicht van handmatige sortering

Een overzicht van alle personen waarbij de partners of kinderen handmatig gesorteerd zijn.

Overzicht van opties

Een overzicht van de persoonsgebonden opties:

Overzicht van verborgen tussenvoegsels

Een overzicht van alle personen die (vermoedelijk) een achternaam hebben met een tussenvoegsel, waarbij het tussenvoegsel niet in het daarvoor beschikbare veld is ingevuld maar in het veld van de voornaam of achternaam.
Onder de rechtermuisknop zit een contextmenu met de functie Naam aanpassen waarmee dit rechtgezet kan worden.

Overzicht van gebeurtenisbronnen

Je kunt zowel de gebeurtenis(sen) als de brontype(s) selecteren waar je belangstelling voor hebt.

Bij het verzamelen van scans kan het handig zijn om te zien welke bronnen er ontbreken voor een bepaalde plaats, daarom is het ook mogelijk om een plaatsnaam op te geven.

Voor het samenstellen van de lijst met plaatsnamen worden alle gevonden namen genormaliseerd: ze worden gestript van eventuele vraagtekens en gegevens die tussen haakjes zijn geplaatst.
In de tabel met resultaten worden de plaatsnamen getoond zoals ze zijn ingevuld in de database.

Als er bronnen met materiaal worden verzameld kunnen desgewenst ook materiaalgegevens worden getoond:

Zwart-witOf de afbeelding (of: tenminste 1 afbeelding) in zwart wit is. N.B. deze controle is nogal tijdrovend.
Aantal afbeeldingenAlleen relevant bij een scanpagina
Bevat tekstAlleen relevant bij een scanpagina

Overzicht van feitenbronnen

Je kunt de brontype(s) selecteren waar je belangstelling voor hebt.

Als er bronnen met materiaal worden verzameld kunnen desgewenst ook materiaalgegevens worden getoond:

Zwart-witOf de afbeelding (of: tenminste 1 afbeelding) in zwart wit is. N.B. deze controle is nogal tijdrovend.
Aantal afbeeldingenAlleen relevant bij een scanpagina
Bevat tekstAlleen relevant bij een scanpagina

ID nummers bijwerken

Het is hinderlijk als ID nummers van personen nodeloos groot zijn want dat zorgt voor een slechte leesbaarheid. Bij het zoeken naar personen met gelijke namen kunnen die nummers namelijk goed van pas komen.
Daarnaast gebruikt ATM de ID nummers van personen en families voor de naamgeving van mappen waarin scans worden opgeslagen.

Met deze onderhoudsfunctie worden:

 • Alle personen genummerd vanaf 1, zonder gaten in de telling
 • Alle families genummerd vanaf 1, zonder gaten in de telling
 • Alle bronnen met een verwijzing naar een scan aangepast zodat het pad blijft voldoen aan de bestandsconventies
 • De namen van alle mappen die genoemd worden in de bronnen aangepast, zodat de koppelingen blijven bestaan

Indien punt 4 daadwerkelijk tot wijzigingen heeft geleid wordt het bestand vervolgens automatisch opgeslagen om te zorgen dat er geen discrepantie tussen het bestand en de mappen kan ontstaan.

Na het wijzigen van ID nummers is het uiteraard nodig om alle rapporten opnieuw te genereren zodat paginanummers weer overeenkomen met de persoons-IDs en de juiste navigatiebalk wordt gebruikt: Rapportage Volledige rapportage maken.