Koppelingen controleren

Zowel voor portretten als voor materiaal bij gebeurtenissen zijn er controlefuncties beschikbaar om de koppelingen te controleren. Deze functies zijn te vinden onder het Materiaal menu.


De controle is hoofdlettergevoelig, niet relevant op een Windows en macOS maar wel op het internet.

Koppelingen naar materiaal controleren

Deze functie toont een tabel met alle gevonden afwijkingen. De volgende fouten kunnen optreden:

Bestand ontbreektde database verwijst naar een materiaalbestand dat niet bestaat
Hoofdletterprobleemeen verschil in hoofdletters tussen het materiaalbestand en de verwijzing vanuit de database
Bestand ongebruikteen materiaalbestand waarvoor geen verwijzing vanuit de database is

Wanneer een regel in de tabel wordt geselecteerd kun je met de rechtermuis een contextmenu oproepen. Welke items actief zijn in dat menu hangt af van het type fout.

Het bestand ontbreekt

Als het bestand ontbreekt kan met Materiaal referentie verwijderen de verwijzing naar het bestand worden weggehaald.

Is het bestand definitief verdwenen dan kan de verwijzing die bij de persoon staat verwijderd worden.

Het bestand is ongebruikt

Als de verwijzing ontbreekt moet er worden uitgezocht waarom dit het geval is. Met Afbeelding tonen kun je het bestand bekijken, wat kan helpen om te bepalen bij welke persoon dit bestand hoort of dat het wellicht een oud bestand betreft wat niet meer nodig is.
In het laatste geval kan het bestand met Verplaatsen naar Unused in de map [stamboommap]/Unused worden gezet. Het bestand verdwijnt dan ook gelijk uit de tabel.

Soms kan het handig zijn om het bestand eerst te verplaatsen naar de Inbox om daarna een nieuwe koppeling te maken.

Bij klikken op Kandidaat tonen gaat ATM op zoek naar een persoon die past bij het bestand in kwestie. Dat heeft alleen een kans van slagen als de naam van de map en de naam van het bestand volgens conventie zijn. Wordt er een passende kandidaat gevonden dan wordt deze geselecteerd in het hoofdvenster, waar het bestand vervolgens op de gebruikelijke manier gekoppeld kan worden.

Omdat deze bewerking buiten de tabel plaats vindt zal het inmiddels gekoppelde bestand niet automatisch uit de tabel verdwijnen. Om de actuele stand van zaken te zien is er een knop 'Verversen' beschikbaar.

Koppeling naar webpagina's controleren

Hiermee kan gecontroleerd worden of externe webpagina's die als bron zijn opgegeven (nog) bestaan.