Koppelingen controleren

Zowel voor portretten als voor afbeeldingen bij gebeurtenissen zijn er controlefuncties beschikbaar om de koppelingen te controleren. Deze functies zijn te vinden onder het Materiaal menu.


De controle is hoofdlettergevoelig, niet relevant op een Windows-computer maar wel op het internet.

Lokale koppelingen controleren

Deze functie toont een tabel met alle gevonden afwijkingen.

Bij de koppeling van afbeeldingen kunnen twee soorten fouten optreden:

  • Er wordt ergens naar een bestand verwezen maar het bestand ontbreekt (tekst in rood)
  • Het bestand is aanwezig maar er wordt nergens naar dit bestand verwezen, het bestand is dus ongebruikt

Wanneer een regel in de tabel wordt geselecteerd kun je met de rechtermuis een contextmenu oproepen. Welke items actief zijn in dat menu hangt af van het type fout.

Het bestand ontbreekt

Als het bestand ontbreekt kun je naar de persoon waar een verwijzing naar dit bestand wordt gemaakt. Vervolgens moet worden uitgezocht of het bestand nog ergens terug te vinden is. Door het bestand de juiste naam te geven en in de verwachte map te plaatsen kan de situatie hersteld worden.

Is het bestand definitief verdwenen dan kan de verwijzing die bij de persoon staat verwijderd worden.

Het bestand is ongebruikt

Als de verwijzing ontbreekt dan moet er worden uitgezocht waarom dit het geval is. Met Afbeelding tonen kun je het bestand bekijken, wat kan helpen om te bepalen bij welke persoon dit bestand hoort of dat het wellicht een oud bestand betreft wat niet meer nodig is.
In het laatste geval kan het bestand met Verplaatsen naar ongebruikt materiaal in de map [basismap]/UnusedMaterial worden gezet. Het bestand verdwijnt dan ook gelijk uit de tabel.
De map [basismap]/UnusedMaterial fungeert zodoende als een prullenbak. De functie Materiaal Overzicht ongebruikt materiaal toont een tabel met alle bestanden in [basismap]/UnusedMaterial. Met de functies in het contextmenu onder de rechtermuisknop kunnen de bestanden bekeken en definitief verwijderd worden.

Soms kan het handig zijn om het bestand eerst te verplaatsen naar de Inbox om daarna een nieuwe koppeling te maken. Het voordeel is dat de nieuwe koppeling dan altijd de bestandsconventies volgt.

Bij klikken op Kandidaat tonen gaat ATM op zoek naar een persoon die past bij het bestand in kwestie. Dat heeft alleen een kans van slagen als de naam van de map en de naam van het bestand volgens conventie zijn. Wordt er een passende kandidaat gevonden dan wordt deze geselecteerd in het hoofdvenster, waar het bestand vervolgens op de gebruikelijke manier gekoppeld kan worden.

Omdat deze bewerking buiten de tabel plaats vindt zal het inmiddels gekoppelde bestand niet automatisch uit de tabel verdwijnen. Om de actuele stand van zaken te zien is er een knop "Verversen" beschikbaar.

Internet koppelingen controleren

Indien de website op het internet is gezet kan er gecontroleerd worden of al het benodigde materiaal daar aanwezig is. De bestanden worden gecheckt vanaf het website adres zoals ingevoerd bij Gereedschap Instellingen Stamboom.

Deze controle werkt niet zoals een standaard "broken link checker", die alle HTML pagina's volledig controleert op alle links. Dat is een zeer tijdrovende controle en grotendeels overbodig aangezien alle links tussen de diverse pagina's in de rapportage die door ATM is gegenereerd in orde zijn.

Er wordt uitsluitend gekeken of alle gekoppelde materiaalbestanden aanwezig zijn, waarbij wordt uitgegaan van de koppelingen die op dat moment in de database gedefinieerd zijn. In het geval van afbeeldingen bij gebeurtenissen en feiten zal die koppeling in de regel met een scanpagina zijn. De lokale scanpagina wordt dan ingelezen om te zien naar welke afbeeldingsbestanden gerefereerd wordt omdat deze bestanden meegenomen moeten worden in de controle. Vervolgens wordt gekeken of alle lokaal gebruikte bestanden ook op het internet aanwezig zijn, waarbij de "tijd van laatste wijziging" van de bestanden wordt vergeleken.

Het resultaat van deze controle is:

  • OK
  • Niet gevonden
  • Lokaal bestand is nieuwer
  • Lokaal bestand is ouder

Koppeling naar webpagina's controleren

Hiermee kan gecontroleerd worden of externe webpagina's die als bron zijn opgegeven (nog) bestaan.