Scanpagina

Het maken van scanpagina's wordt besproken in Afbeelding bij gebeurtenis.

Inhoud van de scanpagina

Een scanpagina bestaat uit een titel gevolgd door één of meer afbeeldingen en otpioneel een tekst onderaan de pagina.

De inhoud van de pagina kan aangepast worden via het contextmenu onder de rechtermuisknop van het bronveld waaraan de scanpagina gekoppeld is:


De titel kan worden gewijzigd of verwijderd.

De links naar afbeeldingen kunnen worden veranderd:

  • Er kunnen afbeeldingen toegevoegd worden, deze worden uitsluitend in [basismap]/Inbox gezocht
  • Er kunnen afbeeldingen verwijderd worden, deze worden in [basismap]/UnusedMaterial geplaatst
  • De volgorde kan gewijzigd worden

Een afbeelding kan bekeken worden met de knop.

Er kan een tekst onderaan de pagina worden geplaatst, bijvoorbeeld:

  • Een bronverwijzing, zoals de krant waaruit een knipsel afkomstig is of de publicatie waaruit een stukje tekst is gescand
  • Een toelichting
  • De transcriptie van een moeilijk leesbare akte