Scanpagina

Het maken van scanpagina's wordt besproken in Materiaal bij gebeurtenis.

Een scanpagina bestaat uit een titel gevolgd door één of meer afbeeldingen en optioneel een tekst onderaan de pagina.

De inhoud van de pagina kan aangepast worden via het contextmenu onder de rechtermuisknop van het bronveld waaraan de scanpagina gekoppeld is, functie Scanpagina wijzigen.

De titel kan worden gewijzigd of verwijderd.

Met kan de geselecteerde afbeelding bekeken worden

Met kan een afbeelding uit [stamboommap]/Inbox toegevoegd worden

Met kan de geselecteerde afbeelding naar [stamboommap]/Unused worden verplaatst

Met en kan de volgorde van de afbeeldingen gewijzigd worden

Er kan een tekst onderaan de pagina worden geplaatst, bijvoorbeeld:

  • Een bronverwijzing, zoals de krant waaruit een knipsel afkomstig is of de publicatie waaruit een stukje tekst is gescand
  • Een toelichting
  • De transcriptie van een moeilijk leesbare akte

Wijzig nooit een scanpagina via de achterdeur door de inhoud met een editor te veranderen. De inhoud van de scanpagina bevindt zich ook in de gegevens en de gegevens zouden nooit van deze wijziging op de hoogte zijn.