Persoon selecteren

Het menu Ga Naar biedt verschillende manieren om naar een andere persoon te navigeren:


Met Persoon zoeken kan gezocht worden in de personenlijst

Met Recente personen worden de laatste 10 geselecteerde personen getoond. Achter de naam staat het ID nummer, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen personen met dezelfde naam.

Met Ga naar partner wordt de eerste partner geselecteerd, met Ga naar kind wordt het eerste kind geselecteerd, met Ga naar broer/zuster wordt de eerstvolgende broer/zuster geselecteerd.

Ga naar vorige/volgende persoon toont de vorige/volgende persoon in de geschiedenis van geselecteerde personen, dus niet in de totale lijst van personen.