Persoon selecteren

Het menu Ga Naar biedt verschillende manieren om naar een andere persoon te navigeren:


Met Persoon zoeken kan gezocht worden in de personenlijst.

Naar persoon met vorig/volgend ID # toont de vorige/volgende persoon in de lijst van personen.

Met Naar partner wordt de eerste partner geselecteerd.
met Naar kind wordt het eerste kind geselecteerd.

Met Recente personen worden de laatste 10 geselecteerde personen getoond. Achter de naam staat het ID-nummer, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen personen met dezelfde naam.

Naar vorige/volgende persoon toont de vorige/volgende persoon in de geschiedenis van geselecteerde personen.