Back-up

Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan is het aan te raden om regelmatig een back-up te maken. Maak deze back-up bij voorkeur naar een externe harddisk of naar een USB-stick.

Met de functie Bestand Back-up maken kan een back-up worden gemaakt van 1 of meer bestanden. De functie is actief als een stamboom geopend is.


Naast stamboom-specifieke bestanden kunnen ook de programma-instellingen worden opgeslagen. Deze bevatten onder meer de instellingen van taal en rapportage maar ook de configuratie van de sites voor de File Transfer Handler.

Voor het opslaan van de back-up dient een lege map te worden geselecteerd. Dit voorkomt dat gegevens van verschillende momenten (die niet "bij elkaar passen") gezamenlijk worden opgeslagen.

Back-up terugzetten

Het terugzetten van de bestanden van de back-up dient handmatig te gebeuren.

Een complete back-up van stamboom Klaassen zal de volgende inhoud hebben:


.AncestorTreeManager de administratiemap met de programma-instellingsbestanden
Klaassen de stamboommap
Klaassen.atm het stamboombestand

N.B. Een map waarvan de naam begint met een punt kan soms 'onzichtbaar' zijn, afhankelijk van de instellingen. Zorg er dus voor dat die instellingen zodanig zijn dat de administratiemap zichtbaar is.

Bij het opstarten van ATM worden enkele systeemgegevens gelogd die met de LogViewer te bekijken zijn:De volgende regels zijn relevant m.b.t. het terugzetten van de back-up:

  • Administratiemap: C:/Users/[gebruiker]/.AncestorTreeManager
  • Hoofdmap: C:/Users/[gebruiker]/Documents/AncestorTreeManager

Indien gewenst kunnen de programma-instellingsbestanden naar de administratiemap worden gekopieerd. Dit dient te gebeuren terwijl ATM en FTH niet draaien, anders worden de bestanden naderhand overschreven.

De indeling van de hoofdmap is beschreven in Mappen en bestanden.

Kopieer het stamboombestand naar de map C:/Users/[gebruiker]/Documents/AncestorTreeManager/Data.

Kopieer de stamboommap naar de map C:/Users/[gebruiker]/Documents/AncestorTreeManager.

Start ten slotte ATM en controleer of alles in orde is.

N.B. De Programmamap bevat alle programmabestanden en is niet bedoeld om gegevens in op te slaan. Bij het installeren van een nieuwe versie wordt deze map geheel vervangen door een nieuwe map.