Tabblad 'Diversen'

Afbeelding

Uitgebreide informatie over het koppelen van afbeeldingen is te vinden in de hoofdstukken:

Onder elke afbeelding kan een korte tekst geplaatst worden.

Opties

Onder opties kan aangegeven worden:

  • Of de gegevens van de desbetreffende persoon in de rapportage terecht mogen komen.
  • Of de persoon de proband is van kwartierstaat of parenteel, d.w.z. dat er voor deze persoon automatisch een rapport moet worden aangemaakt bij het uitvoeren van de functie Rapportage Website maken of Rapportage Rapporten maken.
    Ook bij het opzetten van de navigatie wordt gebruik gemaakt van deze gegevens.
  • Of er nog zaken uitgezocht moeten worden voor de desbetreffende persoon. Een specificatie kan in de interne notitie worden gezet.
  • Of de persoon moet worden uitgesloten van de functie Onderhoud Gegevenscontrole.

Met de functie Onderhoud Overzicht opties kan een overzicht worden gekregen van alle opties.

Ouderlijk gezin

In deze tabel is een overzicht te zien van broers en zusters.

Leeftijdstabel

De leeftijdstabel toont belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de geselecteerde persoon.

Feitentabel

In de feitentabel staat een overzicht van allerlei feiten met betrekking tot de geselecteerde persoon. Het definiëren van deze feiten wordt beschreven op pagina Feiten.

Getuigenoverzicht

In deze tabel is een overzicht te zien van alle gebeurtenissen waar de geselecteerde persoon bij aanwezig was als getuige.

Notitie voor intern gebruik

Dit veld is bedoeld voor aantekeningen die niet in de rapportage gepubliceerd moeten worden.