Koppelingen

Koppelen van ouders, partners en kinderen aan de geselecteerde persoon kan:

  • via menu Gezin
  • via het contextmenu dat getoond wordt na klikken met de rechtermuisknop op het veld Vader/Moeder dan wel de op de lijst "Partners" of "Kinderen"

De contextmenus bevatten extra functies die niet in menu Gezin te vinden zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Toevoegen en Koppelen: in het eerste geval wordt een invoerscherm getoond waar een nieuwe persoon kan worden aangemaakt, in het tweede geval wordt de personenlijst getoond waaruit een persoon geselecteerd kan worden.

Een vergelijkbaar onderscheid wordt gemaakt tussen Verwijderen en Ontkoppelen: in het eerste geval wordt de relatie verwijderd uit de databse, in het tweede geval wordt de relatie alleen ontkoppeld.
Indien een partner of kind verwijderd/ontkoppeld moet worden dient de desbetreffende persoon eerst geselecteerd te worden in de lijst alvorens op de gewenste functie te klikken.

Iedere bewerking kan zo nodig teruggedraaid worden, zie Bewerkingen ongedaan maken.


Ouders

Bij het koppelen van ouders wordt het relatie-type van de ouders standaard op 'Huwelijk' gezet. Dit kan gewijzigd worden bij de relatiegegevens van de ouders.

Als er twijfel bestaat over een ouder kan dit worden aangegeven door 'Onzeker' aan te vinken voor de desbetreffende ouder.

Partners

Bij het koppelen van partners wordt het relatie-type standaard op 'Huwelijk' gezet. Dit kan gewijzigd worden bij de relatiegegevens.

De volgorde van de partners in de lijst wordt bepaald door de relatie-datum (automatische sortering). Indien gewenst kan de volgorde worden aangepast (handmatige sortering).

Als er twijfel bestaat over een partner kan dit worden aangegeven door 'Onzeker' aan te vinken voor de desbetreffende partner.

Het is niet mogelijk om partners 2 keer aan elkaar te koppelen omdat dit zou resulteren in 2 'gezinnen'. Indien er ooit een GEDCOM is geladen waarin zo'n situatie voorkomt zal dat resulteren in een foutmelding bij de gegevenscontrole.


Kinderen

De volgorde van de kinderen in de lijst wordt bepaald door de geboortedatum (automatische sortering). Indien gewenst kan de volgorde worden aangepast (handmatige sortering).

Als er twijfel bestaat over een kind kan dit worden aangegeven door 'Onzeker' aan te vinken voor het desbetreffende kind.

Getuigen

Er kunnen getuigen gekoppeld worden aan de volgende persoon-gerelateerde gebeurtenissen:

  • Geboorte
  • Doop
  • Overlijden
  • Begraven

en aan de volgende familie-gerelateerde gebeurtenissen:

  • Huwelijk
  • Ondertrouw

Dit kan uitsluitend via een contextmenu dat verschijnt bij klikken met de rechtermuisknop op de relevante lijst getiteld "Getuigen".