Koppelingen

Koppelen van ouders, partners en kinderen aan de geselecteerde persoon kan op twee manieren: via menu Gezin of via het contextmenu dat getoond wordt na klikken met de rechtermuisknop op het veld Vader of Moeder dan wel de lijst Partners of Kinderen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen toevoegen en koppelen. In het eerste geval wordt een invoerscherm getoond waar een nieuwe persoon kan worden aangemaakt, in het tweede geval wordt de personenlijst getoond waaruit een persoon geselecteerd kan worden.

Indien een partner of kind ontkoppeld moet worden dient de desbetreffende persoon eerst geselecteerd te worden in de lijst alvorens op "Ontkoppelen" te klikken.

De contextmenus geven naast toevoegen/koppelen/ontkoppelen nog enkele andere functies die niet in het menu Gezin te vinden zijn.

Iedere bewerking kan zo nodig teruggedraaid worden, zie Bewerkingen ongedaan maken.


Partners

Bij het koppelen van partners wordt het relatie-type standaard op "Huwelijk" gezet. Dit kan gewijzigd worden bij de relatiegegevens.

De volgorde van de partners in de lijst wordt bepaald door de relatie-datum (automatische sortering). Indien gewenst kan de volgorde worden aangepast (handmatige sortering).

Indien er twijfel bestaat over een partner kan dit worden aangegeven door "Waarschijnlijk" aan te vinken voor de desbetreffende partner.


Kinderen

De volgorde van de kinderen in de lijst wordt bepaald door de geboortedatum (automatische sortering). Indien gewenst kan de volgorde worden aangepast (handmatige sortering).

Indien er twijfel bestaat over een kind kan dit worden aangegeven door "Waarschijnlijk" aan te vinken voor het desbetreffende kind.

Ouders

Bij het koppelen van ouders wordt het relatie-type van de ouders standaard op "Huwelijk" gezet. Dit kan gewijzigd worden bij de relatiegegevens van de ouders.

Indien er twijfel bestaat over een ouder kan dit worden aangegeven door "Waarschijnlijk" aan te vinken voor de desbetreffende ouder.

Getuigen

Er kunnen getuigen gekoppeld worden aan de volgende gebeurtenissen:

  • Geboorte en doop
  • Overlijden en begraven
  • Huwelijk en ondertrouw

Dit kan uitsluitend via een contextmenu dat verschijnt bij klikken met de rechtermuisknop op de desbetreffende lijst.