Bestandsconventies

De naamgeving van mappen en materiaalbestanden gaat volgens een paar vaste regels. De standaard naam van een bestand is gebaseerd op de naam van de persoon waaraan het bestand gekoppeld wordt, op voorwaarde dat deze naam uitsluitend correcte tekens bevat. Als de naam van een persoon onjuiste tekens bevat kan de standaard bestandsnaam niet bepaald worden. Ook de namen van ouders en partners spelen een rol, want deze bepalen de naam van de map waarin het bestand komt te staan.

Zie pagina Naam voor informatie over correcte namen.

In menu Materiaal zijn functies beschikbaar ter ondersteuning van de bestandsconventies:


Voor de geselecteerde persoon kan een tabel worden opgevraagd met bestandsnamen die 'volgens conventie' zijn. In dit overzicht is de getoonde map altijd relatief ten opzichte van [stamboommap]/Output.

Indien verschillende kinderen in een gezin precies dezelfde voornaam hebben wordt het geboortejaar in de bestandsnaam verwerkt. Dit is noodzakelijk omdat bestandsnamen uniek moeten zijn.

 • Jan Jaap de Groot 1714 doop.html
 • Jan Jaap de Groot 1714 overlijden.html
 • Jan Jaap de Groot 1717 doop.html
 • Jan Jaap de Groot 1717 overlijden.html

Voor speciale situaties zijn er nog enkele aanvullende conventies.

Indien op 1 afbeelding de doopregistraties van 3 kinderen staan worden de volledige voornamen van de kinderen gescheiden door ' & ' waarbij de volgorde van de namen overeenkomt met de volgorde waarin ze gedoopt zijn:

 • Johannes & Josijntje & Johannes de Groot doop.html

Ook dit is volgens conventie en erg handig als de doopregistraties van 6 kinderen op dezelfde afbeelding staan, iets wat in het nederduits gereformeerd doopboek van kleine plaatsen in het overwegend rooms katholieke Noord-Brabant wel voorkwam:

 • Kinderen de Groot doop.htm

Instellingen

Onder Gereedschap Instellingen Gedrag staan 2 instellingen m.b.t. bestandsconventies voor materiaal.

De voorkeurstaal voor de materiaalbestandsnamen kan afzonderlijk van de taal voor ATM en de rapporten worden opgegeven.

Beschikbare talen:

 • Engels
 • Nederlands
 • Duits

Je kunt opgeven of het patroniem al dan niet in de bestandsnaam moet worden opgenomen. Als een persoon wel een patroniem maar geen achternaam heeft, wordt het patroniem altijd gebruikt.

Bestandsconventies controleren

Er is een controlefunctie beschikbaar waarmee al het gekoppelde materiaal kan worden gecheckt. Materiaal waarvan de naam afwijkt van de conventie wordt getoond in een tabel:

 • kolom 'Resultaat' geeft informatie over de afwijking
 • kolom 'Informatie' geeft eventueel aanvullende informatie over een bijzondere situatie
Informatie
Gedeeld materiaal materiaal dat aan verschillende personen en/of families is gekoppeld
Dubbel materiaal materiaal dat op verschillende plaatsen aan dezelfde persoon is gekoppeld
*** het gebruik van dubbel materiaal wordt afgeraden ***
Gemengd materiaal materiaal dat zowel aan een portret als aan een gebeurtenis is gekoppeld
*** gemengd materiaal is altijd het gevolg van een GEDCOM import ***
Bevat verborgen materiaal zie pagina GEDCOM import voor uitleg over verborgen materiaal en hoe dit kan worden omgezet in regulier materiaal
Bestand ontbreekt

Deze tabel heeft een contextmenu onder de rechtermuisknop:

Met Aanpassen aan conventie wordt getracht alle geselecteerde bestanden aan te passen. Gemengd materiaal en verborgen materiaal kan nooit worden aangepast en dit zelfde geldt voor ontbrekende bestanden. Bij gedeeld materiaal is dat soms wel mogelijk.

Feedback voor elk behandeld bestand wordt geplaatst in de kolom 'Resultaat', waar voorheen de diagnose stond:

Resultaat
Gewijzigdhet bestand is aangepast, de nieuwe bestandsnaam is nu te zien in kolom 'Bestand'
Ongewijzigder kan geen standaard naam bepaald worden
Mislukthet is niet gelukt om het bestand aan te passen, zie Log Viewer
Onjuiste tekens in persoonsnaamde naam van de persoon, zijn/haar ouders of partner bevat onjuiste tekens, zie Naam

Afgezien van foutmeldingen zijn in de Log Viewer ook meldingen te vinden over alle verplaatste bestanden.

N.B. Alleen bestanden die goed gekoppeld zijn kunnen aangepast worden. Daarom is het aan te raden eerst de controlefunctie Koppelingen naar materiaal controleren te draaien en te zorgen dat alle gekoppelde bestanden ook daadwerkelijk gevonden worden. Zie pagina Koppelingen controleren.

Afwijken van de conventies

Het is niet verplicht om de bestandsconventies te volgen maar wel zeer aan te raden. Diverse onderhoudsfuncties werken namelijk alleen als de conventies gevolgd zijn.