Datum

Invoeren van de datum kan op veel verschillende manieren. Hoe de ingevoerde gegevens worden geïnterpreteerd wordt in de eerste plaats bepaald door de instelling van het datumformaat, zie Gereedschap Instellingen Diversen.

De ingevoerde tekst moet in lijn zijn met de gekozen volgorde van de datum-delen. Daarbij worden de volgende scheidingstekens herkend:

spatie
koppelteken -
punt .
komma ,
schuine streep voorwaarts /

Naast numerieke waarden kan de maandaanduiding ook als tekst worden ingevoerd. Invoer is niet hoofdlettergevoelig. De tekst hangt af van de taalinstelling van ATM zelf. In het Nederlands worden de volgende maandaanduidingen ondersteund:

januari jan
februari feb
maart mrt
april apr
mei mei
juni jun
juli jul
augustus aug
september sep
oktober okt
november nov
december dec

Vóór de datum kan een extra aanduiding worden ingevoerd die aangeeft dat de gebeurtenis omstreeks, voor of na de gespecificeerde datum plaatsvond. De volgende aanduidingen worden herkend:

Omstreeks Voor Na
± < >
ca
circa

Evaluatie van de ingevoerde gegevens gaat van hoog naar laag: eerst wordt het jaar bepaald, vervolgens de maand en tenslotte de dag. Een datum zonder jaartal wordt beschouwd als betekenisloos. Hetzelfde geldt voor een datum met een jaartal en een dag, maar zonder maandaanduiding.

Indien gekozen is voor datumformaat Dag-Maand-Jaar wordt de uiteindelijke presentatie van de datum: dd-mm-jjjj of mm-jjjj of jjjj, eventueel voorafgegaan door ± of < of >.

Invoer Resultaat
2 juni 1855 02-06-1855
juni 1855 06-1855
2-?-1855 1855
ca 02/06/1855 ±02-06-1855

Datum-invoerveld

Als de muis boven het invoerveld wordt gehouden wordt het gekozen datumformaat getoond:

Geboortedatum berekenen

Wanneer de cursor in het veld van de geboortedatum staat kan met de rechtermuisknop een contextmenu worden getoond, waarbij de functie Geboortedatum berekenen kan worden gekozen. Deze functie is alleen actief als er een overlijdensdatum of een huwelijksdatum bekend is, die als referentiedatum gebruikt kan worden. Indien er meerdere referentiedatums beschikbaar zijn kan de gewenste referentie gekozen worden.