Datum

Invoeren van de datum kan op veel verschillende manieren. Hoe de ingevoerde gegevens worden geïnterpreteerd wordt in de eerste plaats bepaald door de instelling van het datumformaat, zie Gereedschap Instellingen Diversen.

De ingevoerde tekst moet altijd in lijn zijn met de gekozen volgorde van de onderdelen van de datum. Daarbij worden de volgende scheidingstekens herkend: spatie - . , /

Naast numerieke waarden kan de maandaanduiding ook als tekst worden ingevoerd, zowel in het Nederlands als het Engels. Het is daarbij niet relevant of de instelling van ATM zelf Nederlands of Engels is. Invoer is niet hoofdlettergevoelig.

De volgende maandaanduidingen worden ondersteund:

Nederlands Nederlands Engels Engels
januari jan january jan
februari feb february feb
maart mrt march mar
april apr april apr
mei mei may may
juni jun june jun
juli jul july jul
augustus aug august aug
september sep september sep
oktober okt october oct
november nov november nov
december dec december dec

Vóór de datum kan een extra aanduiding worden ingevoerd die aangeeft dat de gebeurtenis omstreeks, voor of na de gespecificeerde datum plaatsvond. De volgende aanduidingen worden herkend:

 • ±
 • ~
 • ca
 • circa
 • omstreeks
 • ongeveer
 • rond
 • abt
 • about
 •  
 • <
 • voor
 • before
 •  
 • >
 • na
 • after

Evaluatie van de ingevoerde gegevens gaat van hoog naar laag: eerst wordt het jaar bepaald, vervolgens de maand en tenslotte de dag. Een datum zonder jaartal wordt beschouwd als betekenisloos. Hetzelfde geldt voor een datum met een jaartal en een dag, maar zonder maandaanduiding.

Indien gekozen is voor datumformaat Dag-Maand-Jaar wordt de uiteindelijke presentatie van de datum: dd-mm-jjjj of mm-jjjj of jjjj, eventueel voorafgegaan door ± of < of >.

Invoer Resultaat
2 juni 1855 02-06-1855
juni 1855 06-1855
2-?-1855 1855
ca 02/06/1855 ±02-06-1855

Datuminvoerveld

Als de muis boven het invoerveld wordt gehouden wordt het gekozen datumformaat getoond:

Geboortedatum berekenen

Wanneer de cursor in het veld van de geboortedatum staat kan met de rechtermuisknop een contextmenu worden getoond, waarbij de functie Geboortedatum berekenen kan worden gekozen. Deze functie is alleen actief als er een overlijdensdatum of een huwelijksdatum bekend is, die als referentiedatum gebruikt kan worden. Indien er meerdere referentiedatums beschikbaar zijn kan de gewenste referentie gekozen worden.