Datum

Invoeren van de datum kan op veel verschillende manieren. Hoe de ingevoerde gegevens worden geïnterpreteerd wordt in de eerste plaats bepaald door de instelling van het datumformaat, zie Gereedschap Instellingen Gedrag.

Datum-delen

De ingevoerde tekst moet in lijn zijn met de gekozen volgorde van de datum-delen. Daarbij worden de volgende scheidingstekens herkend:

spatie
koppelteken -
punt .
komma ,
schuine streep voorwaarts /

Maandaanduiding

Naast numerieke waarden kan de maandaanduiding ook als tekst worden ingevoerd in Nederlands, Engels, Duits, Frans of Noors.
Invoer is niet hoofdlettergevoelig.

Extra informatie

Vóór de datum kan een extra aanduiding worden gezet die aangeeft dat de gebeurtenis omstreeks, voor of na de gespecificeerde datum plaatsvond.
Achter de datum kan worden aangegeven of het een datum voor Christus betreft.
De volgende aanduidingen (niet hoofdletter gevoelig) worden herkend:

Omstreeks Voor Na Voor Christus
± < >
ca, circa voor na VC, v.Chr.
abt, about before after BC
um vor nach VC, v. Chr.

Invoer

Evaluatie van de ingevoerde gegevens gaat van hoog naar laag: eerst wordt het jaar bepaald, vervolgens de maand en tenslotte de dag.

  • Een datum zonder jaartal wordt beschouwd als betekenisloos
  • Bij een datum met een jaartal en een dag, maar zonder maandaanduiding wordt alleen het jaartal als relevant beschouwd
  • Er bestaat geen jaar nul: het jaar 1 v.Chr. wordt gevolgd door het jaar 1

Indien gekozen is voor datumformaat Dag-Maand-Jaar wordt de uiteindelijke presentatie van de datum: dd-mm-jjjj of mm-jjjj of jjjj, eventueel voorafgegaan door ± of < of > of gevolgd door VC.

Invoer Resultaat
2 juni 1855 02-06-1855
juni 1855 06-1855
2-?-1855 1855
3 aug
ca 02/06/1855 ± 02-06-1855
0 0001
-50 0050
50 v.Chr. 0050 VC

Datumveld

Als de muis boven het datumveld wordt gehouden wordt het gekozen datumformaat getoond:

Contextmenu

Klikken op de rechtermuisknop terwijl de cursor in een invoerveld staat toont een contextmenu. Zie Gegevensinvoer voor uitleg van de diverse functies.


De functie Geboortedatum berekenen wordt alleen getoond wanneer de cursor in het veld van de geboortedatum staat. Deze functie is actief als er een overlijdensdatum of een huwelijksdatum bekend is, die als referentiedatum gebruikt kan worden. Indien er meerdere referentiedatums beschikbaar zijn kan de gewenste referentie gekozen worden.


Na invoer van de leeftijd in jaren, maanden, dagen op OK klikken. De berekende leeftijd wordt dan in het veld van de geboortedatum geplaatst.