Naam


Bij het invoeren van de naam dient een eventueel tussenvoegsel in een apart veld gezet te worden, zie bovenstaand voorbeeld. Achter het veld voor het tussenvoegsel is een veld voor het patroniem.

Naast de voornamen kan er ook een roepnaam opgegeven worden.

De volgende tekens worden beschouwd als correct:

  • A-Z
  • a-z
  • spatie
  • punt (als in P.C. Hooft)
  • koppelteken (als in Erik-Jan)
  • apostrof (als in Storm van 's Gravesande of O'Brien)

Het gebruik van andere tekens in de naam wordt niet tegengehouden, maar heeft wel consequenties.

Bij het koppelen van afbeeldingen is het aan te bevelen de bestandsconventies te volgen. De standaard naam van een bestand is gebaseerd op de naam van de persoon, op voorwaarde dat de naam uitsluitend correcte tekens bevat. Als de naam van een persoon andere tekens bevat kan de standaard bestandsnaam niet opgevraagd worden.

Contextmenu

Klikken op de rechtermuisknop terwijl de cursor in een invoerveld staat toont een contextmenu. Zie Gegevensinvoer voor uitleg van de diverse functies.