GEDCOM import

Op dit moment wordt het importeren van een GEDCOM bestand van de volgende programma's (grotendeels) ondersteund:

 • Ahnenforscher
 • Aldfaer
 • Ancestris
 • Ancestry
 • Family Historian
 • Family Tree Maker (FTM)
 • Geneaal
 • GeneWeb
 • Geni
 • GensDataPro
 • Gramps
 • Haza-21
 • Legacy
 • MacFamilyTree (SyniumFamilyTree)
 • My Family Tree
 • MyHeritage (Family Tree Builder)
 • Oedipus II
 • Personal Ancestral File (PAF)
 • ProGen
 • Reunion (toegevoegd in ATM versie 9.4)
 • The Master Genealogist (TMG)

De software voor de migratie van 'vreemde' GEDCOM bestanden is ontwikkeld aan de hand van slechts enkele voorbeeldbestanden. Gezien de verschillen in dialect die in deze bestanden gevonden zijn is het duidelijk dat de meeste programma's een zeer specifieke output produceren. Naast de standaard GEDCOM-tags hebben ze vaak hun eigen tags voor specifieke situaties. Erger nog, sommige programma's schenden de GEDCOM-standaard. Wanneer je een GEDCOM van een bron hebt die niet genoemd wordt in bovenstaande lijst is het daarom aan te raden eerst contact met me op te nemen teneinde nodeloos verlies van data te voorkomen.

Er is een online validator beschikbaar waarmee de inhoud van een GEDCOM-bestand gecontroleerd kan worden. Als de validator bijvoorbeeld aangeeft dat er ongeldige datums zijn ingevoerd zal het ATM niet lukken om deze datums correct in te lezen.

Problemen bij het laden van een GEDCOM?
Raadpleeg de Log Viewer voor aanvullende informatie. Indien dit niet helpt om het probleem op te lossen, stuur dan de GEDCOM a.u.b. via wetransfer.com naar sivworks.nl@gmail.com zodat ik de noodzakelijke aanpassingen kan maken.

Tekenset

Zie ook pagina Tekenset.

De tekenset die werd gebruikt bij het maken van het GEDCOM-bestand moet in het bestand worden gespecificeerd. Helaas biedt niet elk genealogisch programma deze informatie. Als dit het geval is, wordt gevraagd om deze informatie te verstrekken bij het laden van het bestand.

Het beste resultaat wordt verkregen als de GEDCOM is gemaakt met UTF-8.

Laden van een GEDCOM bestand

Indien een GEDCOM wordt geïmporteerd terwijl er geen stamboom open is dan zal er een nieuwe stamboom worden aangemaakt.

Bij het laden van een GEDCOM worden de ID-nummers van personen en gezinnen ongewijzigd overgenomen, tenzij:

 • de GEDCOM wordt geladen in een bestaande stamboom
 • de GEDCOM niet-numerieke IDs gebruikt (ATM werkt uitsluitend met ID-nummers)

De ID-nummers kunnen overigens altijd op verzoek worden bijgewerkt, zie Onderhoud: ID-nummers bijwerken.

Migratie van gegevens

Niet-ondersteunde gegevens

Gegevens van een GEDCOM bestand die niet ondersteund worden door ATM worden waar mogelijk opgeslagen in een notitie van de desbetreffende persoon, onder een kopje $GEDCOM$ of $GEDCOM DATE$.

Met behulp van Onderhoud Tekst zoeken kunnen alle gegevens eenvoudig teruggevonden worden.


Niet-ondersteunde GEDCOM gegevens waarvan bekend is dat ze geen enkele genealogische relevantie hebben worden niet opgeslagen in de notities.

Namen met onjuiste tekens of tussenvoegsels

ATM is tamelijk strict met betrekking tot persoonsnamen, zie hoofdstuk Naam.

Er is een functie beschikbaar om naar onjuiste tekens in namen te zoeken, zie Onderhoud: Gegevenscontrole.

In tegenstelling tot veel andere genealogieprogramma's heeft ATM een apart veld voor tussenvoegsels.
Er is een functie beschikbaar om naar 'verborgen' tussenvoegsels in voornaam en achternaam te zoeken en ze vervolgens op verzoek te isoleren, zie Onderhoud: Overzicht van verborgen tussenvoegsels.

Zorg er voor dat onjuiste tekens uit de namen zijn verwijderd en dat de tussenvoegsels zijn geisoleerd alvorens wijzigingen aan te brengen in het materiaal. De persoonsnamen worden gebruikt bij het automatisch genereren van bestandsnamen.

Migratie van materiaal

In hoofdstuk Materiaal is te lezen wat de filosofie van ATM is met betrekking tot de diverse soorten materiaal.

Bij de migratie van materiaal doen zich enkele specifieke situaties voor met betrekking tot het bestandsformaat van gekoppeld materiaal:

 • Het bestandsformaat wordt niet ondersteund door ATM

  Indien het een document betreft dat omgezet zou kunnen worden naar een PDF blijft het materiaal gekoppeld. Zo'n document kan vanuit ATM niet ingezien worden en zal ook niet in de rapportage terecht komen. Het is terug te vinden via Materiaal Overzicht niet-ondersteund materiaal.
  In alle andere gevallen wordt het bestand ontkoppeld en wordt er een melding gegeven in de Log Viewer.
 • Het bestandsformaat wordt ondersteund maar uitsluitend indien gekoppeld aan een gebeurtenis of feit

  Een voorbeeld waarbij dit speelt is een PDF. Een PDF leent zich namelijk niet om in de rapportage als afbeelding bij een persoon te worden getoond. Indien het materiaal direct aan de persoon is gekoppeld wordt er een feit gecreëerd waarbij het materiaal als bron wordt gekoppeld. Tevens wordt er een melding gegeven in de Log Viewer.
 • Het bestandsformaat wordt wel ondersteund maar de bestandsextensie strookt niet met de spelregels van ATM

  In dit geval wordt de bestandsextensie van de koppeling 'genormaliseerd' en er wordt een melding gegeven. De gebruiker zal daarna zelf de extensie van het bijbehorende bestand moeten normaliseren.
  In ATM is een functie beschikbaar waarmee alle bestanden binnen 1 map tegelijk genormaliseerd kunnen worden:
  Materiaal Bestandsextensies normaliseren

Overzicht van de verschillende bestandsformaten:

TypeGekoppeld aan persoonGekoppeld aan gebeurtenis/feitAktie
JPEG (.jpg)++-
PNG (.png)++-
GIF (.gif)++-
BMP (.bmp)++-
PDF (.pdf)-+zonodig verplaatst naar feit
HTML (.html)-+zonodig verplaatst naar feit
DOC (.doc)--zonodig verplaatst naar feit
bewaard als 'niet ondersteund materiaal'
DOCX (.docx)--zonodig verplaatst naar feit
bewaard als 'niet ondersteund materiaal'
RTF (.rtf)--zonodig verplaatst naar feit
bewaard als 'niet ondersteund materiaal'
TXT (.txt)--zonodig verplaatst naar feit
bewaard als 'niet ondersteund materiaal'
ODT (.odt)--zonodig verplaatst naar feit
bewaard als 'niet ondersteund materiaal'
Overigen--ontkoppeld

Materiaal afhandelen - stap voor stap

Na laden van de GEDCOM moeten de materiaalbestanden op een plaats worden neergezet waar ATM ze kan vinden.

 1. Kopieer alle materiaalbestanden naar [stamboommap]/Output/Pictures/Import.
  Houdt daarbij de oorspronkelijke structuur van de mappen aan.
 2. Zorg ervoor dat de extensies van de materiaalbestanden aan de ATM standaard voldoen. Dit kan automatisch met: Materiaal Bestandsextensies normaliseren
 3. Via Onderhoud Onderhoud per veld Materiaal zie je een lijst van alle materiaalbestanden, relatief ten opzichte van [stamboommap]/Output. Zo is te zien waar de bestanden verwacht worden. Verplaats zonodig de bestanden zodat ze op de juiste plaats staan.
 4. Bekijk het resulaat van alle voorgaande stappen met: Materiaal Koppelingen naar materiaal controleren
  Er wordt nu een tabel getoond met:
  • Afbeeldingsbestanden die niet gevonden zijn (in rood)
  • Afbeeldingsbestanden die nergens gebruikt worden, te herkennen aan ID-nummer -1

  In deze tabel is het pad naar de afbeelding steeds relatief ten opzichte van [stamboommap]/Output. Daaruit is meteen te zien waar ATM de afbeeldingen bij een persoon verwacht.
 5. ATM ondersteunt bronnen als volgt:
  • 1 bron per gebeurtenis/feit
  • een bron bevat ofwel een tekst, ofwel een URL, ofwel een referentie naar materiaal
  • materiaal bestaat uit 1 afbeeldingsbestand of 1 PDF bestand of 1 HTML bestand
  • een HTML kan referenties naar diverse afbeeldingsbestanden bevatten

  Iedere GEDCOM bron die niet past binnen de structuur van ATM wordt opgenomen als onderdeel van een feit.
  Een bron waaraan meerdere bestanden zijn gekoppeld leidt tot 'verborgen materiaal'.
  Een bron met een combinatie van gegevens leidt tot 'verborgen gegevens'.

  Verborgen materiaal kan bekeken worden met Materiaal Overzicht verborgen materiaal.

  Met de functie Materiaal Migratiemateriaal aanpassen worden alle bronnen met verborgen materiaal/gegevens zodanig aangepast dat alles weer zichtbaar wordt. Dit gebeurt door het aanmaken van scanpagina's. Hierbij worden alle betrokken bestanden verplaatst en geconformeerd aan de bestandsconventies van ATM. Voorwaarde is wel dat de bestanden waarnaar verwezen wordt goed gekoppeld zijn en dat de persoonsnamen geen onjuiste tekens bevatten.

  De functie is actief als je data migratiemateriaal bevat en de stamboommap is opgezet.
 6. Met de functie Materiaal Overzicht niet-ondersteund materiaal kan gekeken worden of er niet-ondersteund materiaal gevonden is.
  Onder de rechtermuisknop van de getoonde tabel zijn 2 functies beschikbaar:
  • Extensie wijzigen in 'pdf'
  • Materiaal ontkoppelen

  Met de eerste functie kun je de extensie van de koppeling aanpassen. Daarnaast moet het bestand zelf omgezet worden naar een PDF, maar dat valt buiten de functionaliteit van ATM.
 7. Optioneel kun je alle materiaalbestanden aanpassen aan de bestandsconventies van ATM, zie Bestandsconventies.