Opties


Onder opties kan aangegeven worden:

  • Of de gegevens van de desbetreffende persoon in de rapportage terecht mogen komen.
  • Of de persoon de proband is van een rapport (kwartierstaat, parenteel, genealogie), d.w.z. dat er voor deze persoon automatisch een rapport moet worden aangemaakt bij het uitvoeren van de functies Rapportage Volledige rapportage maken en Rapportage Rapporten maken.
    Ook bij het opzetten van de Navigatiebalk wordt gebruik gemaakt van deze gegevens.
  • Of de persoon genoemd moet worden op de pagina 'Verhalen' van de rapportage.
    Ook bij het opzetten van de Navigatiebalk wordt gebruik gemaakt van deze gegevens.
  • Of er nog zaken uitgezocht moeten worden voor de desbetreffende persoon. Een specificatie kan in de interne notitie worden gezet.
  • Of de persoon moet worden uitgesloten van de functie Onderhoud Gegevenscontrole.

Met de functie Onderhoud Overzicht opties kan een overzicht worden gekregen van alle opties.