Instellingen

De meeste instellingen zijn gebruikers-specifiek. Ze worden opgeslagen bij het afsluiten van ATM.
Daarnaast zijn er enkele stamboom-specifieke instellingen die bij de data worden opgeslagen.

Alle instellingen zijn te vinden onder menu Gereedschap Instellingen.

Uiterlijk

Beschikbare talen voor ATM zijn Engels, Nederlands en Duits.

Lettertype en lettergrootte kan naar eigen smaak worden ingesteld.

Als een invoerveld de focus krijgt zijn er 2 mogelijkheden:

  • De inhoud van het veld wordt geselecteerd, de cursor staat achter de inhoud
  • De cursor staat achter de inhoud indien het veld geselecteerd is via de Enter toets, de Tab toets of Shift Tab,
    de cursor staat op de plaats van de muis bij selecteren met de linkermuisknop

De positie en het gedrag van de tabbladen kan aangepast worden.

Sneltoetsen

Sneltoetsen kunnen naar eigen inzicht worden gewijzigd, verwijderd of aangemaakt. Klikken op een item toont een venster waarop de gewenste instelling kan worden gespecificeerd.

Kleuren

Meldingen op de statusbalk die automatisch na 10 seconden verdwijnen vallen beter op met een achtergrondkleur.

In overzichtstabellen valt een fout beter op door gebruik van een afwijkende kleur. Het is dan ook aan te bevelen om hiervoor altijd een andere kleur te kiezen dan voor de verwanten van de referentiepersoon, zie hieronder.

Als er een referentiepersoon is ingesteld worden de voorouders en broers/zusters van deze persoon (en de broers/zusters van de voorouders van de referentiepersoon) met afwijkende kleuren aangegeven. Deze kleuren kunnen naar eigen smaak worden aangepast.

Feedback over de inhoud van een bronveld in de vorm van een kleurtje geeft snel informatie of de inhoud correct is.

Stamboom

Deze instellingen wijken af van de overige instellingen doordat ze stamboom-specifiek zijn. Ze worden opgeslagen bij de data van de stamboom.

De website titel is de tekst die bovenaan elke HTML pagina wordt getoond.

De functie van de basismap word besproken in Basismap en bestanden.
De sjabloonmap wordt besproken in Sjablonen.

Het website adres is pas relevant als de door ATM gemaakt website online staat. Dit adres wordt gebruikt voor het controleren van internet koppelingen van materiaal.

Rapportage

De rapport-gerelateerde instellingen worden besproken in de inleiding van de Rapportage.

Diversen

Scherm

ATM ondersteunt 2 verschillende schermindelingen, zoals wordt uitgelegd op pagina Hoofdvenster.

Datum

Het datumformaat wordt zowel voor de datuminvoervelden als voor de rapportage gebruikt.

Materiaal

De taal die gebruikt dient te worden voor de naamgeving van materiaalbestanden kan expliciet ingesteld worden en kan zodoende afwijken van de taal zoals ingesteld voor ATM of de rapportage.
Zie Bestandsconventies.

Opstarten programma

Het laatst geopende stamboombestand kan automatisch worden geladen, indien gewenst. Als een bestand echter expliciet wordt meegegeven als opstart-argument, heeft dit voorrang op het laatst geopende stamboombestand.

ATM kan een melding geven wanneer een nieuwe versie beschikbaar is. Installeren van een nieuwe versie moet met de hand worden gedaan. Sluit ATM altijd af alvorens een nieuwe versie te installeren.

Bewerken

De opties met betrekking tot bewerkingen worden besproken bij Gegevensinvoer.