Instellingen

De meeste instellingen zijn gebruikerspecifiek. Ze worden opgeslagen bij het afsluiten van ATM.
Daarnaast zijn er enkele stamboom-specifieke instellingen die bij de data worden opgeslagen.

Alle instellingen zijn te vinden onder menu Gereedschap Instellingen.

Stamboom

Deze instellingen wijken af van de overige instellingen doordat ze stamboom-specifiek zijn. Ze worden opgeslagen bij de data van de stamboom.

TitelDe tekst die bovenaan elke HTML pagina van de rapportage wordt weergegeven (optioneel)
StamboommapDe map voor alle bestanden behorende bij een specifieke stamboom, zie Mappen en bestanden

Rapportage

Hier kunnen diverse instellingen voor de inhoud van de rapporten worden opgegeven.
De sectie Algemeen geldt voor alle HTML pagina's.

Niet-openbare personen tonenAl dan niet tonen van personen die niet als 'overleden' zijn gemarkeerd of waarvan kan worden aangenomen dat ze overleden zijn op grond van hun geboortedatum, huwelijksdatum etc.
TaalDe taal voor de rapporten kan onafhankelijk van de taal van ATM gekozen worden
Volgorde gegevensEerst datum dan plaatsnaam of andersom
Positie tekstballonDe positie van de tekstballon die verschijnt bij klikken op de knop Bron

Momenteel worden de volgende talen ondersteund voor de rapporten:

 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Frans
 • Noors

Op verzoek kan rapportage voor meer talen worden ontwikkeld.

De instellingen voor sectie Kwartierstaat & Parenteel en Persoonsblad zullen in de desbetreffende hoofdstukken worden besproken.

Gedrag

Taal

ATM kan draaien in:

 • Engels
 • Nederlands
 • Duits

Wisselen tussen de talen kan zonder dat ATM opnieuw moet worden opgestart.

De taal die gebruikt dient te worden voor de naamgeving van materiaalbestanden kan apart ingesteld worden en kan zodoende afwijken van de taal zoals ingesteld voor ATM of de rapportage. Zie Bestandsconventies.

Beschikbare talen voor de bestandsconventies:

 • Engels
 • Nederlands
 • Duits

Scherm

ATM ondersteunt 2 verschillende schermindelingen, zoals wordt uitgelegd op pagina Hoofdvenster.

Het datumformaat wordt zowel voor de datuminvoervelden als voor de rapportage gebruikt.

Als een invoerveld de focus krijgt zijn er 2 mogelijkheden:

 • De inhoud van het veld wordt geselecteerd, de cursor staat achter de inhoud
 • De cursor staat achter de inhoud indien het veld geselecteerd is via de Enter toets, de Tab toets of Shift Tab,
  de cursor staat op de plaats van de muis bij selecteren met de linkermuisknop

Lettertype en lettergrootte kan naar eigen smaak worden ingesteld.

Opstarten programma

Het laatst geopende stamboombestand kan automatisch worden geladen, indien gewenst. Als een bestand echter expliciet wordt meegegeven als opstart-argument, heeft dit voorrang op het laatst geopende stamboombestand.

Bewerken

De eerste 2 opties met betrekking tot bewerkingen worden besproken bij Gegevensinvoer.
Bij het ontkoppelen van materiaal wordt standaard een melding getoond over de nieuwe locatie van dit materiaal. Met optie 3 kan die melding uitgezet worden.

Sneltoetsen

Sneltoetsen kunnen naar eigen inzicht worden gewijzigd, verwijderd of aangemaakt. Klikken op een item toont een venster waarop de gewenste instelling kan worden gespecificeerd.

Kleuren

Meldingen op de statusbalk die automatisch na 10 seconden verdwijnen vallen beter op met een achtergrondkleur.

In overzichtstabellen valt een fout beter op door gebruik van een afwijkende kleur. Het is dan ook aan te bevelen om hiervoor altijd een andere kleur te kiezen dan voor de verwanten van de referentiepersoon, zie hieronder.

Als er een referentiepersoon is ingesteld worden de voorouders en broers/zusters van deze persoon (en de broers/zusters van de voorouders van de referentiepersoon) met afwijkende kleuren aangegeven. Deze kleuren kunnen naar eigen smaak worden aangepast.