Mappen en bestanden

ATM gebruikt een hoofdmap met daarin een vaste indeling van submappen voor de opslag van bestanden. Dit maakt het makkelijk om alle gegevens op een overzichtelijke manier bij elkaar te houden.

Sinds versie 8.0 is het mogelijk om aan te geven of je deze hoofdmap wel of niet wilt gebruiken.
Een nieuwe gebruiker krijgt bij opstarten de vraag of de hoofdmap gebruikt moet worden:

Bestaande gebruikers kunnen dit aangeven bij Gereedschap Instellingen Gedrag:

Als voor gebruik van de hoofdmap wordt gekozen wordt de map meteen aangemaakt.

Hoofdmap

De hoofdmap is: [thuismap van gebruiker]/Documents/AncestorTreeManager

Op Windows is dat meestal: C:\Users\[gebruiker]\Documents\AncestorTreeManager

Op Linux en macOS is dat meestal: /home/[gebruiker]/Documents/AncestorTreeManager

Indeling van de hoofdmap:

DataOpslag van ATM data bestanden
GedcomOpslag van GEDCOM bestanden
KlaassenStamboommap 'Klaassen'
JohnsonStamboommap 'Johnson'

Bij het opstarten van ATM worden de mappen Data en Gedcom automatisch aangemaakt indien ze nog niet bestaan.

Wanneer een nieuwe stamboom wordt aangemaakt wordt er gevraagd om de naam van de stamboom in te geven. Deze naam wordt o.a. gebruikt voor het bepalen van de stamboommap. Als de belangrijkste familienaam binnen de stamboom 'Klaassen' is, dan is het logisch om als stamboomnaam 'Klaassen' in te geven.

Op Windows is de map C:\Users\[gebruiker]\Documents standaard aanwezig, maar de Verkenner gebruikt voor de presentatie van diverse algemene mappen taalafhankelijke namen, wat erg verwarrend kan zijn.
Op een Nederlandstalige pc presenteert Verkenner deze map als:
C:\Gebruikers\[gebruiker]\Documenten
Op een Duitstalige pc presenteert Verkenner deze map als:
C:\Benutzer\[gebruiker]\Dokumenten

Op macOs gebruikt Finder ook taalafhankelijke namen voor een aantal mappen.

ATM gebruikt altijd de werkelijke mapnamen.

Stamboommap

Dit is de map voor alle bestanden behorende bij een specifieke stamboom.

Indeling van de stamboommap:

OutputMap voor rapporten en materiaal
TemplatesMap voor aangepaste sjablonen
InboxDoorvoermap voor het koppelen van materiaal
UnusedMap voor afgedankte materiaalbestanden

Indien gewenst kan er een afwijkende stamboommap ingesteld worden in Gereedschap Instellingen Stamboom:

Voor het instellen van de stamboommap zijn er 2 mogelijkheden (sinds versie 8.1):

  1. Een vaste map selecteren
  2. Kies de map die het huidige stamboombestand bevat

Die tweede optie is bedoeld voor specifieke omstandigheden. Denk daarbij aan het werken in de cloud waarbij:

  • computers op verschillende platforms worden gebruikt (bijvoorbeeld Windows en Linux)
  • het pad naar de 'cloud' verschillend is ingesteld op laptop and desktop

Optie 2 kan pas worden gekozen nadat het stamboombestand bekend is (dus nadat de gegevens een keer zijn opgeslagen), omdat anders de map niet kan worden bepaald. Ook moet het stamboombestand niet zijn opgeslagen in [hoofdmap]/Data, want die map is niet bedoeld als stamboommap.

Hier is een voorbeeld van hoe je dit kunt doen:

Let er bij de keuze van een afwijkende stamboommap op dat deze nooit binnen de map zit waar ATM zelf staat, want deze map zal bij installatie van een nieuwe versie in zijn geheel worden verwijderd en vervangen door een nieuwe map.

Output

In [stamboommap]/Output worden alle rapporten en materiaal op een gestructureerde manier ondergebracht. Deze map kan, indien gewenst, in zijn geheel op het internet worden geplaatst en daar fungeren als website.

Indeling van Output:

PersonsDe persoonsbladen
AncestorsDe pagina's met een grafisch overzicht van de voorouders
IndexDe indexpagina's
ReportsKwartierstaten en parentelen
 
PicturesOpslag van portretten, zie Portret
Sources-AOpslag van materiaal bij gebeurtenissen voor personen waarvan de achternaam met een A begint, zie Materiaal bij gebeurtenis
Sources-BOpslag van materiaal bij gebeurtenissen voor personen waarvan de achternaam met een B begint
 
MiscellaneousGebruikers-specifieke HTML pagina's zoals bijvoorbeeld een pagina met links of een contactpagina
StyleBestanden ten behoeve van de Opmaak van de HTML pagina's
index.htmlDe startpagina, zie Startpagina

Hoofdlettergevoeligheid van bestandsnamen

Op Windows en macOS zijn namen van mappen en bestanden niet hoofdlettergevoelig, maar op het internet is dit wel het geval. Daar geldt dus dat het bestand Jan Klaassen geboorte.html niet gelijk is aan jan klaassen geboorte.html.

Om te voorkomen dat een website lokaal op je pc wel werkt, maar niet functioneert zodra je hem op het internet zet wordt er door ATM streng gecontroleerd dat alle referenties naar bestanden exact overeenkomen met de daadwerkelijke bestandsnamen. Daarbij hanteert ATM de conventie om uitsluitend met extensies in kleine letters te werken. Een bestand met extensie JPG wordt om die reden door ATM als het ware 'niet gezien'.