Personenlijst

Een overzicht van alle ingevoerde personen kan getoond worden via Persoon Personenlijst.

Kolommen sorteren

De lijst kan op maximaal drie kolommen tegelijkertijd worden gesorteerd. De eerst gekozen kolom is de primaire sorteerkolom, herkenbaar aan het zwarte pijltje (naar boven of naar beneden, afhankelijk van de sorteerrichting). De secundaire kolom heeft een lichter gekleurd pijltje, de tertiaire kolom een nog lichter pijltje.

De sortering kan op verschillende manieren worden aangepast:

  • Klikken met de rechtermuisknop op de kolomnaam toont een keuze-menu waarmee de sortering voor de desbetreffende kolom aangepast kan worden.
  • Klikken met de linkermuisknop op de kolomnaam zet sortering op de kolom. Nogmaals klikken met de linkermuisknop wijzigt de sorteerrichting. Een derde maal klikken heft de sortering op. Met Shift + linkermuisknop kan een kolom worden toegevoegd aan de sortering, mits het maximale aantal sorteerkolommen nog niet bereikt is.

Persoon tonen in het hoofdvenster

Om een persoon in het hoofdvenster te tonen zijn er drie mogelijkheden:

  • Enkel klik met de linkermuisknop gevolgd door de Enter toets
  • Dubbelklikken met de linkermuisknop
  • Via het contextmenu wat getoond wordt bij klikken met de rechtermuisknop

Er is een zoekfunctie om in de lijst van personen te zoeken, waarbij op drie manieren gezocht kan worden:

  • Op ID nummer
  • Op naam
  • Algemeen

Kies de gewenste zoekstrategie door het desbetreffende bolletje aan te klikken en voer de zoektekst in. Na klikken op OK zal de lijst van personen worden getoond met daarin de (eerste) gevonden match geselecteerd. Desgewenst kan met jokertekens en/of hoofdlettergevoeligheid worden gezocht.

Met een jokerteken kan flexibel gezocht worden:

  • Een asterisk (*) wordt gebruikt om een willekeurige reeks (0, 1 of meer) tekens voor te stellen
  • Het vraagteken (?) wordt gebruikt om exact 1 willekeurig teken voor te stellen

Bij zoeken op ID nummer (waarbij jokertekens en hoofdlettergevoeligheid uiteraard niet relevant zijn) zal maximaal één match gevonden worden.

Bij zoeken op naam wordt gezocht naar een persoon wiens naam (gedeeltelijk) overeenkomt met de opgegeven zoektekst. De eerste match wordt geselecteerd in de lijst van personen en met vorige en volgende kan verder gezocht worden tot de gewenste persoon is gevonden.

De algemene zoekfunctie kan gebruikt worden om in alle tabelkolommen te zoeken.