Lijst van personen

Een overzicht van alle ingevoerde personen kan opgeroepen worden via Tonen Lijst van personen.

Kolommen sorteren

De lijst kan op maximaal drie kolommen tegelijkertijd worden gesorteerd. De eerst gekozen kolom is de primaire sorteerkolom, herkenbaar aan het zwarte pijltje (naar boven of naar beneden, afhankelijk van de sorteerrichting). De secundaire kolom heeft een lichter gekleurd pijltje, de tertiaire kolom een nog lichter pijltje.

De sortering kan op verschillende manieren worden aangepast:

  • Klikken met de rechtermuisknop op de kolomnaam toont een keuze-menu waarmee de sortering voor de desbetreffende kolom aangepast kan worden.
  • Klikken met de linkermuisknop op de kolomnaam zet sortering op de kolom. Nogmaals klikken met de linkermuisknop wijzigt de sorteerrichting. Een derde maal klikken heft de sortering op. Met Shift + linkermuisknop kan een kolom worden toegevoegd aan de sortering, mits het maximale aantal sorteerkolommen nog niet bereikt is.

Persoon tonen in het hoofdvenster

Om een persoon in het hoofdvenster te tonen zijn er drie mogelijkheden:

  • Enkel klik met de linkermuisknop gevolgd door de Enter toets
  • Dubbelklikken met de linkermuisknop
  • Via het contextmenu wat getoond wordt bij klikken met de rechtermuisknop

Zoeken naar personen

Er is een functie om naar personen in de lijst te zoeken, zie Zoeken.