Gereedschap & onderhoud

Er zijn verschillende functies beschikbaar voor ondersteuning en onderhoud van materiaal. De meeste functies zijn toegankelijk via het menu Materiaal. Sommige contextspecifieke functies zijn te vinden in de contextmenu's die verschijnen bij rechtsklikken:

Overzicht materiaal

Geeft een overzicht van alle personen met betrekking tot materiaal.


Kolom Portret:

 • het aantal portretten

Kolom Geboorte/Doop/Overlijden/Begrafenis:

 • + er is materiaal gekoppeld
 • − er is geen materiaal gekoppeld
 • [D] er is een datum ingevuld
 • [P] er is een plaats ingevuld
 • [D, P] datum en plaats zijn ingevuld

Kolom Relatie/Ondertrouw/Scheiding:

 • voor elke partner: dezelfde gegevens als bij Geboorte/Doop/Overlijden/Begrafenis

Kolom Feit:

 • het aantal bronnen
 • [x F] het aantal feiten

Overzicht gedeeld materiaal

Geeft een overzicht van alle materiaalbestanden die aan meerdere gebeurtenissen en/of portretten gekoppeld zijn.

Overzicht grote portretten

Geeft een overzicht van alle portretten die groter zijn dan de opgegeven maximum afmeting.

Met de functie Afbeelding verkleinen in het contextmenu onder de rechtermuisknop kunnen alle geselecteerde afbeeldingen worden gekrompen tot de opgegeven maximum afmeting. Het oorspronkelijke bestand word bewaard met .#org# achter de bestandsextensie.

Er is geen mogelijkheid om via Bewerken Ongedaan maken het bestand terug te zetten naar zijn oorspronkelijke afmeting.

Overzicht scanpagina's met discrepantie

Geeft een overzicht van alle scanpagina's met een verschil tussen de inhoud van het scanpaginabestand en de scanpaginagegevens. Deze discrepantie kan op 2 verschillende manieren worden opgelost:

 • Laden van de inhoud van het bestand in de data
 • De inhoud van de gegevens in het bestand opslaan

Wat de juiste strategie is moet per scanpagina worden bepaald. Het contextmenu onder de rechtermuisknop biedt functies voor het analyseren en oplossen van het probleem:

Afbeelding tonenlaat het scanpaginabestand zien in de browser
Scanpaginagegevens tonenlaat de scanpaginagegevens van de database zien
Scanpaginagegevens ladenkopieert de inhoud van het scanpaginabestand naar de database
Scanpaginagegevens opslaankopieert de gegevens van de database naar het scanpaginabestand

Overzicht scanpagina's met tekst

Geeft een overzicht van alle scanpagina's waarbij tekst is toegevoegd onderaan de pagina.

Overzicht niet-ondersteund materiaal

Niet-ondersteund materiaal is altijd het gevolg van het importeren van een GEDCOM bestand en wordt besproken op pagina GEDCOM import.

Overzicht verborgen materiaal

Verborgen materiaal is altijd het gevolg van het importeren van een GEDCOM bestand en wordt besproken op pagina GEDCOM import.

Migratiemateriaal aanpassen

Migratiemateriaal is altijd het gevolg van het importeren van een GEDCOM bestand en wordt besproken op pagina GEDCOM import.

Oriëntatievlag aanpassen

Met JPEG bestanden kan er een probleem zijn met de 'oriëntatievlag'. Dit verschijnsel wordt hier uitgelegd:

ATM heeft een functie waarmee zo'n afbeelding gecorrigreerd kan worden.

Indien de oriëntatievlag aangeeft dat de afbeelding gedraaid is, is de knop Aanpassen geactiveerd. Na correctie van de afbeelding is de knop Opslaan geactiveerd.

Bestandsextensies normaliseren

ATM legt enkele restricties op met betrekking tot bestandsextensies van materiaalbestanden:

 • bestandsextensies met kleine letters
 • wel .html maar niet .htm
 • wel .jpg maar niet .jpeg

Met deze functie kunnen alle bestanden binnen 1 map tegelijk genormaliseerd worden.

Overzicht materiaal in Unused

Geeft een overzicht van alle bestanden die verplaatst zijn naar de map [stamboommap]/Unused. Met de functies in het contextmenu onder de rechtermuisknop kunnen de bestanden bekeken en definitief verwijderd worden.

Lege mappen verwijderen

Af en toe kun je de lege mappen laten verwijderen in één of meer van de volgende mappen:

 • Output/Pictures
 • Output/Sources-x
 • Inbox
 • Unused