Gereedschap & onderhoud

Er zijn verschillende functies beschikbaar voor ondersteuning en onderhoud van materiaal.

Overzicht materiaal

Geeft een overzicht van alle personen met gekoppeld materiaal.

Overzicht bronnen per plaats

Bij het verzamelen van scans kan het handig zijn om te zien welke (openstaande) bronnen er zijn voor een bepaalde plaats. Naast de plaats kun je ook de gebeurtenis(sen) selecteren waar je belangstelling voor hebt.

Overzicht scanpagina's met tekst

Geeft een overzicht van alle scanpagina's waarbij tekst is toegevoegd onderaan de pagina.

Overzicht ongebruikt materiaal

Geeft een overzicht van alle bestanden die verplaatst zijn naar de map [basismap]/UnusedMaterial. Met de functies in het contextmenu onder de rechtermuisknop kunnen de bestanden bekeken en definitief verwijderd worden.

Koppelingen controleren

Er zijn drie controlefuncties beschikbaar, zie pagina Koppelingen controleren

Bestandsconventies

De functies met betrekking tot bestandsconventies worden besproken op pagina Bestandsconventies.

Scanpagina's maken

De procedure wordt uitgelegd op pagina Afbeelding bij gebeurtenis, paragraaf Koppelen van afbeeldingen - handmatig.

Orientatie aanpassen

Met JPEG bestanden kan er een probleem zijn met de "orientatievlag". Dit verschijnsel wordt hier uitgelegd:

ATM heeft een functie waarmee zo'n afbeelding gecorrigreerd kan worden.

Indien de orientatievlag aangeeft dat de afbeelding gedraaid is, is de knop Aanpassen geactiveerd. Na correctie van de afbeelding is de knop Opslaan geactiveerd.

Bestandsextensies normaliseren

ATM legt enkele restricties op met betrekking tot bestandsextensies van materiaalbestanden:

  • bestandsextensies met kleine letters
  • wel .html maar niet .htm
  • wel .jpg maar niet .jpeg

Met deze functie kunnen alle bestanden binnen 1 map tegelijk genormaliseerd worden.