Nieuwe stamboom

Er zijn 2 manieren om een nieuwe stamboom aan te maken:

  • Bestand Nieuwe stamboom
  • Bestand GEDCOM importeren

De eerste functie is alleen actief als er geen stamboom geopend is.
De tweede functie is altijd actief, want het is zowel mogelijk om een nieuwe stamboom te starten vanuit een GEDCOM als om de inhoud van een GEDCOM toe te voegen aan een bestaande stamboom.
Hoofdstuk GEDCOM import behandelt alle bijzonderheden die spelen bij het importeren van een GEDCOM bestand.

Allereerst zal gevraagd worden om de naam van de stamboom te specificeren. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de hoofdmap (zie Mappen en bestanden) moet er daarnaast ook een stamboommap worden geselecteerd.

De stamboomnaam wordt gebruikt voor:

  • de standaard stamboomtitel
  • de standaard stamboommap (alleen indien de hoofdmap gebruikt wordt)
  • de standaard bestandsnaam

Afhankelijk van de situatie verschijnt dus een van de volgende dialoogvensters:

Stamboomtitel en stamboommap kunnen later aangepast worden via de Instellingen.

Vervolgens wordt er toestemming gevraagd om de stamboommap aan te maken:

Selecteer Annuleren als de map (nog) niet mag worden aangemaakt. Zodra dat relevant is zal de vraag herhaald worden.

Selecteer Map wijzigen om een andere stamboommap te kiezen.

Als de stamboommap wel mag worden aangemaakt dan zal tevens een vaste structuur van mappen binnen de stamboommap worden gemaakt. Zie Mappen en bestanden.

De nieuwe stamboom kan nu gevuld worden via Persoon Persoon toevoegen.