Nieuwe stamboom

Ga voor het aanmaken van een nieuwe stamboom naar Bestand Nieuw.
Deze functie is alleen actief als er geen stamboom geopend is.

Hierna zal gevraagd worden om een stamboom naam in te geven:

Bovenaan het venster zal de gekozen naam getoond worden: <Klaassen>.
Zodra het bestand eenmaal is opgeslagen zal daar in plaats van <Klaassen> altijd het volledige pad naar het bestand staan.

Vervolgens wordt er toestemming gevraagd om de basismap aan te maken.

Selecteer Nee als de basismap (nog) niet mag worden aangemaakt.

Indien de basismap op een andere plaats moet komen te staan kan dit worden aangegeven in Gereedschap Instellingen Stamboom.
Zodra dat relevant is zal opnieuw gevraagd worden of de basismap mag worden aangemaakt.

Als de basismap wel mag worden aangemaakt dan zal, behalve de basismap zelf, ook een vaste structuur van mappen worden gemaakt. Zie Basismap en bestanden.

De nieuwe stamboom kan nu gevuld worden met personen. Dit kan via Persoon Persoon toevoegen.
Een andere mogelijkheid is het importeren van een GEDCOM bestand, maar dat had ook rechtstreeks gekund met Bestand GEDCOM importeren zonder daarvoor eerst een nieuw bestand aan te maken.
Hoofdstuk GEDCOM behandelt alle bijzonderheden die spelen bij het importeren van een GEDCOM bestand.