Responsive

Vanaf versie 9.0 is de rapportage 'responsive'.

Alle sjablonen en stijlbladen (style sheets, CSS bestanden) zijn ingrijpend veranderd om de nieuwe functionaliteit te ondersteunen. Wanneer aangepaste sjablonen worden gebruikt moeten die in lijn worden gebracht met de nieuwe voorschriften.

Een oude stijl contactpagina moet worden vervangen door een nieuwe pagina. Zie voor gedetailleerde informatie: Gebruikersspecifieke pagina, paragraaf Contactpagina opzetten

 • Een scherm van tenminste 1250 pixels breed geldt als een groot scherm, waarop de rapportage in grote lijnen als vanouds wordt getoond.
 • Op een klein scherm wordt een eenvoudige navigatiebalk getoond met een 'hamburger', die bij aanklikken de hoofd-menu-items laat zien. Ieder genest menu-item wordt op een aparte pagina getoond. Deze pagina's worden aangemaakt als onderdeel van de indexpagina's.
 • Op een klein scherm is de brede tabel op de indexpagina's vervangen door een eenvoudige namenlijst.
 • De lay-out van de contactpagina is aangepast om zowel op een groot als een klein scherm te kunnen functioneren.
 • Bij de diavoorstelling is op een klein scherm geen mogelijkheid om het startpunt te bepalen.

Schermafmeting

De effectieve breedte van het scherm wordt bepaald door:

 • De totale breedte van het scherm
 • De breedte van de browser op het scherm
 • De zoomfactor (hoe verder je inzoomt, hoe kleiner het scherm wordt)

Cache buster

Wanneer de rapportage wordt gepubliceerd op het inernet kun je tegen problemen aanlopen met betrekking tot buffering door de browser. Op een pc of laptop is dat vrij gemakkelijk op te lossen door een reload/refresh of, in geval van een veranderd style sheet, door een 'harde' reload/refresh. Op een mobiele telefoon ontbreekt deze laatste mogelijkheid helaas. Teneinde de browser te dwingen om een gewijzigd style sheet toch in te lezen kun je een zogenaamde 'cache buster' gebruiken. Vanaf versie 9.0 zit er zo'n cache buster in de rapportage.

Oude stijl:

  <link rel="stylesheet" href="../Style/Atm.css">
  

Nieuwe stijl:

  <link rel="stylesheet" href="../Style/Atm.css?version=3079258271">
  

Tijdens het aanmaken van de rapportage wordt het versienummer bepaald door het style sheet wat op dat moment actief is. Nadat er een nieuw style sheet is geinstalleerd is het dus nodig om de volledige rapportage opnieuw te genereren, alvorens alles op het internet te zetten.