Materiaal

ATM maakt onderscheid tussen 2 categorieën materiaal:

  • Portretten
  • Afbeeldingen bij gebeurtenissen en feiten, denk daarbij aan scans van aktes en krantenknipsels

In de rapportage worden deze afbeeldingen verschillend gepresenteerd.

Portretten staan direct zichtbaar op de persoonsbladen. In onderstaand voorbeeld is dat het portret van Jan Klaasen met zijn vrouw Katrijn. Klikken op de afbeelding toont het portret op ware grootte.

Hoe portretten gekoppeld kunnen worden is beschreven op pagina Portret.

Afbeeldingen bij gebeurtenissen (geboorte/doop, overlijden/begraven, huwelijk) en feiten worden in de rapportage als een knopje Scan weergegeven. Klikken op het knopje toont de scan op een nieuwe pagina in de browser.

Hoe deze afbeeldingen gekoppeld kunnen worden is beschreven op pagina Afbeelding bij gebeurtenis.