Materiaal

Voor een overzicht van de functies in menu Materiaal zie Gereedschap & onderhoud.

ATM maakt onderscheid tussen 2 categorieën materiaal:

In de rapportage worden deze categorieën verschillend gepresenteerd.

Een portret staat direct zichtbaar op het persoonsblad. In bovenstaand voorbeeld is dat het portret van Jan Klaasen met zijn vrouw Katrijn. Klikken op de afbeelding toont het portret op ware grootte.

Een afbeelding bij een gebeurtenis (geboorte/doop, overlijden/begraven, huwelijk) wordt in de rapportage als een knopje Scan weergegeven. Klikken op het knopje toont de scan op een nieuwe pagina in de browser.