Zoeken

Zoeken naar personen

Er is een zoekfunctie om in de lijst van personen te zoeken, waarbij op drie manieren gezocht kan worden:

  • Op ID nummer
  • Op naam
  • Algemeen

Kies de gewenste zoekstrategie door het desbetreffende bolletje aan te klikken en voer de zoektekst in. Na klikken op OK zal de lijst van personen worden getoond met daarin de (eerste) gevonden match geselecteerd.

Bij zoeken op ID nummer zal maximaal één match gevonden worden.

Bij zoeken op naam wordt gezocht naar een persoon wiens naam (gedeeltelijk) overeenkomt met de opgegeven zoektekst. In onderstaand voorbeeld zal dus zowel Jan Klaas Pereboom als Jan Klaassen een match geven. De eerste match wordt geselecteerd in de lijst van personen en met vorige en volgende kan verder gezocht worden tot de gewenste persoon is gevonden.

De algemene zoekfunctie kan gebruikt worden om in alle tabelkolommen te zoeken. Zowel Katrijn in de kolom Voornaam als in de kolommen Roepnaam en Relatie zal een match geven.

Zoeken naar notities

Er is een functie om te zoeken naar notities waarin een bepaalde tekst voorkomt. Het resultaat is een tabel met alle personen met een notitie die aan het zoekcriterium voldoen.