Kwartierstaat en parenteel

Kwartierstaat en parenteel kunnen zowel automatisch als op aanvraag voor de geselecteerde persoon gemaakt worden.

Beide rapporten kunnen in de database voorgedefinieerd worden waardoor het vervolgens mogelijk is een rapport automatisch te genereren zonder eerst de proband te moeten selecteren. Op tabblad Diversen kan onder Opties voor een persoon aangegeven worden of dit de proband is voor een kwartierstaat of parenteel.


Er kunnen diverse instellingen voor kwartierstaat en parenteel worden opgegeven.
Ga daarvoor naar Gereedschap Instellingen Rapportage

Voor een parenteel zijn 2 stijlen beschikbaar:

  • Per tak
  • Per generatie

Daarnaast kan ook de nummering worden gekozen:

  • Arabisch genest
  • Romeins nummer + letter

Uitvoer van rapporten

Rapporten wordt opgeslagen in de map [stamboommap]/Output/Reports.
Voor de naamgeving van de bestanden wordt het interne nummer van de proband gebruikt. Voor proband I12345 geeft dat:

KwartierstaatAncestorTree-I12345.html
ParenteelDescendantTree-I12345.html