Afbeelding bij gebeurtenis

Bronvermeldingen zijn belangrijk als je de genealogie een beetje serieus neemt. Maar leuker dan alleen een vermelding is een scan van de bron zelf.

Als je op grote schaal scans van bronnen bij gebeurtenissen wilt plaatsen is een systeem met duidelijke spelregels voor de naamgeving van mappen en bestanden onontbeerlijk. Het helpt om alles overzichtelijk te houden en de kans op fouten te minimaliseren. ATM heeft een aantal functies om dit te ondersteunen.

Systeem

Bestandsformaten die ondersteund worden:

 • JPEG (extensie .jpg)
 • PNG (extensie .png)
 • GIF (extensie .gif)
 • BMP (extensie .bmp)
 • PDF (extensie .pdf)
 • HTML (extensie .html)

Let wel: ATM accepteert uitsluitend bestandsextensies met kleine letters.

Er is gekozen voor het volgende systeem:

 • Bestanden van type JPEG, PNG, GIF en PNG worden getoond via een scanpagina, zie Presentatie van scans
 • De bestandsnaam volgt een vast patroon: persoonsnaam + gebeurtenis, of alleen gebeurtenis als het een relatie betreft
 • De bestanden worden geplaatst in een familie-map:
  • indien de ouders bekend zijn is de naam van de map opgebouwd uit de namen van de ouders + familie ID
  • indien de ouders niet bekend zijn is de naam van de map opgebouwd uit de achternaam van de persoon + persoons-ID
 • De familie-map wordt vervolgens geplaatst in de map [basismap]/Sources-[x], waarbij [x] de beginletter van de familienaam is

Zie ook de pagina's Basismap en bestanden en Bestandsconventies.

Aangezien de naam van de standaardmap wordt bepaald door de namen van de ouders is het aan te raden om eerst de ouders aan een persoon te koppelen en daarna pas afbeeldingen aan de gebeurtenissen en feiten te koppelen.

Koppelen van afbeeldingen - de Inbox-truc

De eenvoudigste procedure om een afbeelding te koppelen is als volgt:

 1. Plaats het te koppelen bestand in de speciale doorvoermap [basismap]/Inbox, zie pagina Basismap en bestanden
 2. Selecteer in ATM de persoon waaraan de afbeelding gekoppeld moet worden
 3. Ga naar het bronveld van de gebeurtenis waarvoor de afbeelding bestemd is
 4. Klik op de knop achter het bronveld
 5. Selecteer het gewenste afbeeldingsbestand of de gewenste bestanden
 6. Klik op Koppelen
 7. Geef de titel en eventueel een tekst voor de scanpagina indien hiertoe wordt uitgenodigd

Als alles goed is gegaan is het geselecteerde bestand nu verwijderd uit de Inbox en in de familie-map geplaatst. De naam is gewijzigd in de opgegeven bestandsnaam voor de gekozen gebeurtenis. Indien het geselecteerde bestand een JPEG, PNG, GIF of PNG betreft is er een scanpagina gemaakt.

De scanpagina kan zonodig naderhand worden aangepast, zie Scanpagina

Het pad naar het gekoppelde bestand (relatief ten opzichte van de basismap) is zichtbaar in het bronveld en de knop achter het bronveld waarmee de afbeelding bekeken kan worden is geactiveerd.

Foutmeldingen

Als de naam van een persoon onjuiste tekens bevat zal de volgende melding verschijnen en wordt de procedure afgebroken.Bij het koppelen van een scan aan geboorte/doop/overlijden/begraven/feiten speelt ook de achternaam van de ouders een rol, want de naam van de map is gebaseerd op hun namen.

Bij het koppelen van een scan aan huwelijk/ondertrouw/echtscheiding speelt ook de achternaam van de partner een rol, want de naam van de map is gebaseerd op de naam van beide partners.

Als er meerdere bestanden worden geselecteerd, waaronder bestanden van type PDF en/of HTML zal de volgende melding verschijnen en wordt de procedure afgebroken.Koppelen van afbeeldingen - handmatig

Het verschil met de Inbox-truc is dat ATM het afbeeldingsbestand niet verplaatst en geen andere naam geeft. Ook wordt er niet automatisch een scanpagina gemaakt. Indien gewenst kan een scanpagina gemaakt worden via Materiaal Scanpagina's maken.

Scanpagina maken

Selecteer de map met bestanden waarvoor scanpagina's gemaakt moeten worden. Reeds bestaande scanpagina's worden niet overschreven. Indien er twee of meer scans samen op één pagina getoond moeten worden, kan dit worden aangegeven door de bestandsnamen te laten eindigen op "-1", "-2". De titel van de scanpagina wordt afgeleid van de bestandsnaam, waarbij eventuele cijfers worden verwijderd.

De volgende bestanden zullen resulteren in een scanpagina Huwelijk.html met titel "Huwelijk":

 • Huwelijk-1.jpg
 • Huwelijk-2.jpg
 • Huwelijk-3.jpg

De volgende bestanden zullen resulteren in een scanpagina Johannes de Groot 1854 overlijden.html met titel "Johannes de Groot overlijden":

 • Johannes de Groot 1854 overlijden-1.jpg (scan van overlijdensadvertentie)
 • Johannes de Groot 1854 overlijden-2.jpg (scan van overlijdensaangifte)

Koppeling maken

 1. Plaats het te koppelen bestand (of de bestanden, wanneer er een gebruik gemaakt wordt van een scanpagina) in een submap van [basismap]/Sources-[x], waarbij [x] de beginletter van de familienaam is. Volg voor de naamgeving van het bestand en de locatie bij voorkeur de Bestandsconventies.
 2. Selecteer in ATM de persoon waaraan de afbeelding gekoppeld moet worden
 3. Ga naar het bronveld van de gebeurtenis waarvoor de afbeelding bestemd is
 4. Klik op de knop achter het bronveld
 5. Selecteer het gewenste afbeeldingsbestand of de scanpagina
 6. Klik op Koppelen

Ontkoppelen van afbeeldingen

De afbeelding kan ontkoppeld worden met de knop achter het bronveld. Er volgt dan een vraag over de bestemming van het af te koppelen bestand.


Ondersteunende functies

Het Materiaal menu bevat diverse handige functies, zie Gereedschap & Onderhoud.